ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Ventilatörden Ayırmanın Neden Olduğu Kalp Yetmezliği [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 71-76 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.071

Ventilatörden Ayırmanın Neden Olduğu Kalp Yetmezliği

Pelin Çorman Dinçer1, Mustafa Kemal Arslantaş2, Alper Kararmaz1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2S. B. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Ventilatörden ayırma sırasında gelişen kardiak disfonksiyon mekanik ventilasyon süresinin uzamasına, morbidite ve mortalitede artışa neden olabilecek önemli bir faktördür. Patofizyoloji hastaden hastaya değişse de pulmoner arter kateteri, ekokardiyografi, biyomarkerler ve damar dışı akciğer sıvısı ölçümü tanı için yardımcı olabilirler. Dolum basınçlarının optimizasyonu, ön yük ve ard yükün azaltılması ve gereken olgularda inotrpik destek verilmesi tedavide kullanılabilecek yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: ventilatörden ayırma güçlüğü, kardiyak disfonksiyon, kardiyojenik akciğer ödemi

Weaning Associated Heart Failure

Pelin Çorman Dinçer1, Mustafa Kemal Arslantaş2, Alper Kararmaz1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Marmara University, School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Marmara University Pendik Research And Education Hospital, Istanbul, Turkey

Weaning induced cardiac dysfunction is an important reason for prolonged mechanical ventilation, and increased morbidity and mortality. Although underlying mechanisms may differ from one patient to another, pulmonary artery catheter, echocardiography, biomarkers, and extra-vascular lung water measurement may help in diagnosing weaning induced-pulmonary edema. Treatment strategies include optimization of filling pressures, reducing preload and afterload, and inotropic support if necessary.

Keywords: weaning failure, cardiac dysfunction, cardiogenic pulmonary edema

Pelin Çorman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Alper Kararmaz. Weaning Associated Heart Failure. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 71-76

Sorumlu Yazar: Pelin Çorman Dinçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale