ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2013
DERLEME
1.
Pediyatrik Konjenital Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyonda Anestezik Yaklaşım
Anesthetic Management of Pulmonary Hypertension Secondary to Pediatric Congenital Cardiac Disease
Zeliha Tuncel, Şefika Türkan Kudsioğlu, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2013.002  Sayfalar 2 - 9 (1564 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Torakotomi Analjezisinde Epidural veya İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Epidural or Intravenous Patient-Controlled Analgesia at Thoracotomy
Gönül Sağıroğlu, Elif Çopuroğlu, Burhan Meydan, Serpil Ertürk, Mine Demir, Mustafa Küpeli
doi: 10.5222/GKDAD.2013.010  Sayfalar 10 - 15 (1253 kere görüntülendi)

3.
Akciğer Kanseri Nedeniyle Lobektomi Uygulanan 100 Olgunun Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of 100 Patients Underwent Lobectomy for Lung Cancer
Gönül Sağıroğlu, Burhan Meydan, İlker İskenderoğlu, Elif Çopuroğlu, Mustafa Küpeli, Çağatay Tezel, Aysun Mısırlıoğlu, Erdal Okur
doi: 10.5222/GKDAD.2013.016  Sayfalar 16 - 22 (1613 kere görüntülendi)

4.
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencilerinin Simülasyon Eğitimleri: Dört Yıllık Simmerk® Deneyimi
Simulation Education Of Anaesthesiology And Reanimation Residents: Simmerk® Experience Of The Four Years
Kerem Erkalp, Fatma Yeşim Çokay Abut, Dilek Kitapçıoğlu, Gülay Aşık Eren, Mehmet Emin Aksoy, Cengiz Yumru, Ulufer Sivrikaya, Emel Koçer Gür, Naile Toprak, İnci Paksoy, Ayşenur Boztepe
doi: 10.5222/GKDAD.2013.023  Sayfalar 23 - 30 (1474 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
5.
Genel Anestezi ile Karotis Endarterektomi Ameliyatlarında Bispektral İndeks Monitorizasyonunun Etkinliği
The Effectiveness of Bispectral Index Monitoring on Carotid Endarterectomy with General Anesthesia
Funda Gümüş, Kerem Erkalp, Sıtkı N. Şinikoğlu, Mehmet S. Sevdi, Abdülkadir Yektaş, Adil Polat, Nihan Kayalar, Ayşin Alagöl
doi: 10.5222/GKDAD.2013.031  Sayfalar 31 - 36 (1241 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Koroner Arter Baypas Greftleme Ameliyatında Daha Önce Heparin Kullanan Hastada Karşılaştığımız Heparin Direnci Ve Yönetimi
Heparin Resistance and Management During Cardiopulmonary Bypass Operation in a Patient Who Had Previously Received Heparin Therapy
Hasibe Özlem Uğur, Mustafa Esat Çilcan, Ayfer Açıkgöz, Pınar Turgut, Bora Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2013.037  Sayfalar 37 - 41 (1867 kere görüntülendi)

7.
Konjenital Hipotiroidizm ve Bilateral Nefrolitiyazisi Olan Bir Hastada İki Farklı Anestezi Yönetimi
Two Different Anesthesia Management of a Patient with Congenital Hypothyroidism and Bilateral Nephrolithiasis
Pınar Ergenoğlu, Oya Yalçın Çok, Şule Akın, Anış Arıboğan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.042  Sayfalar 42 - 44 (1086 kere görüntülendi)

8.
Çift Lümenli Tüple Yapılan Endobronşiyal Entübasyona Bağlı Bronşiyal Rüptür
Bronchial Rupture Due to Endobronchial Intubation with Double-Lumen Tube
Burhan Dost, Sami Karapolat, İlknur Suidiye Şeker, Ali Kılıçgün, Ömür Öztürk, Onur Özlü
doi: 10.5222/GKDAD.2013.045  Sayfalar 45 - 48 (1758 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
9.
Trakeostomisi Olan Bir Hastada Çift Lümenli Tüp İle Tek Akciğer Ventilasyonu
A Patient With Tracheostomy One-Lung Ventilation With Double-Lumen Tube
Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Hasan Ali Kiraz, Dilek Ömür, Mesut Erbaş
doi: 10.5222/GKDAD.2013.049  Sayfalar 49 - 50 (1119 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Subklavyen Ven Kateterizasyonu Sırasında Kulak Ağrısı
Subclavian Vein Catheterization During Ear Pain
Selda Muslu, Dilek Kalaycı, Yağmur O. Tanrıverdi, Süheyla Ünver
doi: 10.5222/GKDAD.2013.051  Sayfalar 51 - 52 (1081 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale