ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Baskıdaki Makaleler - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Şilotoraks tedavisinde total parenteral beslenmenin etkinliğinin diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırılması.
Comparison of the effectivness of total parnteral nutrition with other treatment methods in the treatment of chylotorax.
Mehmet Kadir Bartın
doi: 10.14744/GKDAD.2023.57855  Sayfa 0

2.
Düşük Sol Ventriküler Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Kardiyak Cerrahi Hastalarda Gelişmiş İyileşme: Kontrollü Bir Öncesi ve Sonrası Çalışması
Enhanced Recovery In Cardiac Surgical Patients With Low Left Ventricular Ejection Fraction: A Controlled Before-and-After Study
İpek Yakın Düzyol, Kemal Saracoglu, Hüseyin Şaşkın, Emine Yurt, Mehmet Yılmaz, Çağrı Düzyol, Ayten Saracoglu
doi: 10.14744/GKDAD.2023.78055  Sayfa 0

3.
Pediyatrik kardiyovaskuler cerrahi yoğun bakım ünitesinde sağlık bakımı ilişkili nasokomiyal enfeksiyonların yıllar içinde değerlendirilmesi
Evaluation of healthcare-associated nosocomial infections in the pediatric cardiovascular surgery intensive care unit over the years.
Sibel Doğan Kaya, Aysu Türkmen Karaağaç
doi: 10.14744/GKDAD.2023.20438  Sayfa 0

4.
Açık kalp cerrahisi sonrası kronik nöropatik ağrı insidansı: retrospektif kohort analizi
Incidence of chronic neuropatic pain after open heart surgery: A retrospective cohort analysis
Senem Girgin, Birzat Emre Gölboyu
doi: 10.14744/GKDAD.2023.29052  Sayfa 0

5.
Fontan Tamamlama Ameliyatı Sonrası Ultra Hızlı Ekstübasyon ve İlgili Perioperatif Faktörler: Bir Fark Yaratıyor Mu?
Perioperative Factors Related To Ultra-Fast Track Extubation After Fontan Completion: Is There A Difference?
Mehmet Bicer, Şima Kozan, Kamil Darçın, Seçil Çetin, Murat Tanyıldız, Ömer Özden, Mete Han Kızılkaya, Ender Ödemiş
doi: 10.14744/GKDAD.2023.46503  Sayfa 0

6.
Pediatrik kalp cerrahisi sonrası gelişen mediastinitte vakum yardımlı kapatma tedavisinin tek merkez sonuçları
Single center outcomes of vacuum-assisted closure theraphy for mediastinitis after pediatric cardiac surgery
Murat Cicek, Mehmet Akif Önalan
doi: 10.14744/GKDAD.2023.43660  Sayfa 0

7.
Sistemik immün-inflamasyon indeksi kalp cerrahisi sonrası akut böbrek hasarını öngörür: retrospektif gözlemsel bir çalışma
Systemic immune-inflammation index predicts acute kidney injury after cardiac surgery: a retrospective observational study
Aslıhan Aykut, Emine Nilgün Zengin, Bekir Boğaçhan Akkaya, Nevriye Salman
doi: 10.14744/GKDAD.2023.79664  Sayfa 0

8.
Yoğun Bakım Ünitesinde Covid-19 Hastalarında CRP/Albumin, Platelet/Lenfosit, SOFA ve APACHE II’ nin Mortaliteyi Öngörmedeki Etkisi
The Effect of CRP/Albumin, Platelet/Lymphocyte, SOFA and APACHE II in Predicting Mortality in Covid-19 Patients in Intensive Care Unit
Ümit Turda, Özlem Deligöz, Osman Ekinci
doi: 10.14744/GKDAD.2023.63383  Sayfa 0

9.
Kardiyak cerrahi sonrası analjezi için ultrason eşliğinde rhomboid interkostal blok: Yeni bir fasyal plan bloğu için yeni bir endikasyon
Ultrasound guided rhomboid intercostal block for analgesia after cardiac surgery: A new indication for novel fascial plane block
Burhan Dost, Cengiz Kaya, Semih Murat Yücel, Serkan Tulgar, Alessandro De Cassai, Deniz Karakaya
doi: 10.14744/GKDAD.2023.21548  Sayfa 0

LookUs & Online Makale