ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2011
DERLEME
1.
Mitral Kapak Onarım Cerrahisinin İntraopertif Transözefageal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Intraoperative Transesophageal Echocardiographic Assessment of the Mitral Valve Repair Surgery
Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel
doi: 10.5222/GKDAD.2011.055  Sayfalar 55 - 63 (2125 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Kardiyopulmoner Bypass Uygulanacak Olgularda İnsülin İnfüzyonunun İinflamatuvar Mediatörler Üzerine Etkisi
Effect of Insulin Infusion on Inflammatory Mediators in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass
Zeliha Özer, Davud Yapıcı, Gülçin Eskandari, Arzu Kanık, Kerem Karaca, Aslı Sagün
doi: 10.5222/GKDAD.2011.064  Sayfalar 64 - 70 (1370 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Laktatlı Ringer ile hazırlanmış kardiopleji solüsyonunda İn Vitro Aglütinasyon
In Vitro Agglutination in cardioplegic solution prepared from lactated ringer
Dilek Kazancı, Sema Turan, Fatih Balaban, Ertay Boran, Süheyla Ünver, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2011.071  Sayfalar 71 - 73 (2077 kere görüntülendi)

4.
Digoksin İntoksikasyonu: Olgu sunumu
Digoxin Intoxication: A Case Report
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Selim Suzi Ayhan, Abdullah Demirhan, Serkan Öztürk, Akcan Akkaya, İsa Yıldız, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2011.074  Sayfalar 74 - 76 (8713 kere görüntülendi)

5.
Marfan Sendromunda Torakoabdominal Aort Anevrizma Onarımı: Anestezi Yaklaşımı
Anesthesia Management of a Thoracoabdominal Aortic Aneurysms in Marfan Syndrome
Funda Gümüş, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Mevlüt Çömlekçi, Ayşin Alagöl, Berk Özkaynak
doi: 10.5222/GKDAD.2011.077  Sayfalar 77 - 80 (2307 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale