ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2016
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (482 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (580 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
3.
Ultrasonografi eşliğinde vena jugularis interna kateterizasyonunda iki farklı baş pozisyonunun (nötral pozisyon, 45° rotasyon) işlem süresine ve komplikasyonlara etkisi
Effects of two different head position on access time and complication rates during ultrasound guided internal juguler venous catheterization
Murat Kurt, Asu Özgültekin, Hörmet Aytekin, Ahmet Aytekin, Yaprak Köseoğlu, Osman Ekinci
doi: 10.5222/GKDAD.2016.045  Sayfalar 45 - 49 (1483 kere görüntülendi)

4.
Kalp Transplantasyonunda Kantitatif EEG Ve Serebral Oksijenasyonun Birlikte Monitörizasyonu
Monıtorıng Of Quantıtatıve Eeg And Cerebral Oxygenatıon In Heart Transplantatıon
Aslı Demir, Gökçe Selçuk Sert, Rabia Koçulu, Perihan Kemerci, Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Ayşegül Özgök, Bahar Aydınlı, Utku Ünal, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.050  Sayfalar 50 - 54 (1464 kere görüntülendi)

5.
İntraoperatif transösefageal ekokardiyografi deneyimlerimiz: 604 hastanın retrospektif analizi
Intraoperative transesophageal echocardiography experiences: retrospective analysis of 604 patients
Nilgün Kavrut Öztürk, Ali Sait Kavaklı
doi: 10.5222/GKDAD.2016.055  Sayfalar 55 - 61 (1109 kere görüntülendi)

6.
Kalp Cerrahisinde Bir Yıllık İntraoperatif Kan Ürünü Kullanımı Analizi: Hangi Hastalarda? Hangi ameliyatlarda ? Ne Kadar ?
One Year Intraoperative Blood Transfusion Usage Analysis in Cardiac Surgery: Which patients? Which surgeries? How much?
Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Gökçe Selçuk Sert, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Demet Bölükbaşı, Aslı Demir, Seyhan Yağar, Emre Aygün, Utku Ünal
doi: 10.5222/GKDAD.2016.062  Sayfalar 62 - 69 (1187 kere görüntülendi)

7.
Mekanik Destek Cihazı Olan Ve Olmayan Olgularda Kalp Transplantasyonu Sonuçlarımız
Heart Transplantation Results: Transplantation & After Lvad Transplantation Cases
Gökçe Selçuk Sert, Aslıhan Aykut, Eda Balcı, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Ertekin Utku Ünal, Doğan Sert, Sabit Kocabeyoğlu, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.074  Sayfalar 70 - 74 (2029 kere görüntülendi)

8.
Minimal invaziv mitral kapak cerrahisinde iki farklı yöntem: sağ torakotomi ile minimal invaziv mitral kapak onarımı ve atan kalpte transapikal Neokorda implantasyonu. Erken dönem sonuçlarımız
Two different methods of minimally invasive mitral valve surgery: minimally invasive mitral valve repair via right thoracotomy and transapical off-pump mitral valve repair with Neochord implantasyon. Early results
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2016.075  Sayfalar 75 - 81 (1866 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Off-pump Koroner Arter Baypas Sırasında Oluşan Serebral Emboli
Cerebral Embolism During Off-pump Coronary Artery Bypass
Ahmet Selim Özkan, Mehmet Akif Durak, Neslihan Altunkaya, Yusuf Ziya Çolak, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2016.082  Sayfalar 82 - 85 (1120 kere görüntülendi)

10.
İntraatriyal Anjiosarkoma Bağlı Kardiyak Tamponad Gelişen Hastada Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of Cardiac Tamponade due to Intraatrial Angiosarcoma
Ahmet Selim Özkan, Osman Kaçmaz, Sedat Akbaş, Feray Erdil, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2016.086  Sayfalar 86 - 88 (1456 kere görüntülendi)

11.
İntraoperatif nöromonitorizayon ile yaşama dönüş
Return to life with intraoperative neuromonitoring
Gökçe Selçuk Sert, Rabia Koçulu, Demet Bölükbaşı, Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Seyhan Yağar, Ayşenur Paç, Doğan Sert, Sabit Kocabeyoğlu, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.089  Sayfalar 89 - 92 (1092 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale