ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (271 kere görüntülendi)

2.
Bilimsel Değerlendirme Kurulu
Editorial Consultants

Sayfalar II - III (309 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV (282 kere görüntülendi)

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar V - X (397 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Yaşlı Hastalarda Morbidite ve Mortalite Belirteçleri
Morbidity and Mortality Markers in Elderly Patients with Cardiovascular Surgery
Hülya Yiğit Özay, Nevriye Salman, Zeliha Aslı Demir, Eda Balcı, Sumru Sekerci
doi: 10.5222/GKDAD.2021.70783  Sayfalar 183 - 191 (417 kere görüntülendi)

6.
Tek Akciğer Ventilasyonunda Düşük Akımın Hemodinamik Parametrelere ve Gaz Tüketimine Etkisi
The Effect of Low- Flow Anesthesia on Hemodynamic Parameters and Gas Consumption in Single Lung Ventilation
Fatih Doğu Geyik, Yucel Yuce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Cevik, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.5222/GKDAD.2021.45722  Sayfalar 192 - 200 (855 kere görüntülendi)

7.
Torakal Epidural Uygulanacak Hastalarda Ultrasonografi ile Görüntüleme Yönteminin Başarıya Etkisi
The Effect of Preoperative Ultrasonography Imaging Method on Success in Patients with Thoracal Epidural Procedure
Simge Kurum, Selda Sen, Ozum Tuncyurek, Imran Kurt Omurlu, Yaşam Umutlu
doi: 10.5222/GKDAD.2021.73645  Sayfalar 201 - 209 (496 kere görüntülendi)

8.
Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Myroides Spp'ye Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu Salgını: Risk Faktörleri ve Kontrol Yöntemleri
An Outbreak of Urinary Tract Infections due to Myroides Spp in Adult Intensive Care Unit: Risk Factors and Control Procedures
Şerife Gökbulut Bektaş, Ayhanım Tümtürk, Ahmet Gökhan Akdağ, Seval İzdeş
doi: 10.5222/GKDAD.2021.46704  Sayfalar 210 - 215 (1415 kere görüntülendi)

9.
Koronavirüs-19 Hastalarında Pnömotoraks: Retrospektif Bir Olgu Serisi
Pneumothorax in Coronavirus Disease-19 Patients: A Retrospective Case Series
Mustafa Bıçak, Fikret Salık
doi: 10.5222/GKDAD.2021.03264  Sayfalar 216 - 222 (1003 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Karaciğer Nakli Yapılmış Hastada Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management in Congenital Heart Surgery in a Patient with Liver Transplantation
Fatma Ukil Işıldak, Yasemin Yavuz, Ömer Faruk Şavluk, Ufuk Uslu
doi: 10.5222/GKDAD.2021.97720  Sayfalar 223 - 225 (824 kere görüntülendi)

11.
Multitravmaya Eşlik Eden Torasik Aort ID Diseksiyonu: Olgu Sunumu
Throracic Aortic Dissection Concomitant Multitrauma: A Case Report
Işıl Deringöz, İsmet Topçu, İlknur Bahar Başkavas, Tülün Öztürk, Güvenir Okçu
doi: 10.5222/GKDAD.2021.44711  Sayfalar 226 - 229 (478 kere görüntülendi)

12.
Cutis Laxa Tip-IC Sendromlu Çocuk Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Deneyimi
Experience Of Outpatient Anesthesia in a Pediatric Patient With Cutis Laxa Type-IC Syndrome
Yasemin Yavuz, Fatma Ukil, Seda Arısüt, Ömer Faruk Şavluk
doi: 10.5222/GKDAD.2021.35683  Sayfalar 230 - 232 (1086 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale