ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2015
DERLEME
1.
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Noninvasive mechanical ventilation
Nedim Çekmen, Emine Kuruca Özdemir
doi: 10.5222/GKDAD.2015.129  Sayfalar 129 - 133 (1316 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Karotis Endarterektomi Geçiren Olgularda Genel Anestezi Ve Rejyonal Anestezi Yöntemlerinin Perioperatif Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması
Comparison of General Anesthesia and Regional Anestesia on Carotis Endarterectomy Operation Patients in terms of Their Perioperative Complications
Volkan Kuru, Murat Aksun, Nagihan Karahan, Senem Girgin, Atilla Şencan, Birzat Emre Gölboyu, Gülçin Aran, Orhan Gökalp, Hasan Fatih Tanyeli, Ali Gürbüz
Sayfalar 134 - 141 (1323 kere görüntülendi)

3.
Torasik Sempatektomi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Retrospektif Klinik Araştırma
Anesthetic Management Of Thoracic Sympathectomy Surgery: Retrospective Clinical Trial
Ahmet Selim Özkan, Hakkı Ulutaş, Muharrem Uçar, Mustafa Said Aydoğan, Feray Erdil, Muhammed Reha Çelik, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2015.142  Sayfalar 142 - 146 (1009 kere görüntülendi)

4.
Cerrah Deneyimi Endoskopik Safen Ven Grefti Hazırlanmasında Komplikasyon Oranını Azaltıyor
Experıence of Harvester Decreases the Incıdence of Complıcatıons of Endoscopıc Veın Harvestıng
Cem Arıtürk, Murat Ökten, Ümit Güllü, Şahin Şenay, Fevzi Toraman, Hasan Karabulut, Cem Alhan
doi: 10.5222/GKDAD.2015.147  Sayfalar 147 - 151 (873 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Venöz port yerleştirilmesinde kolaylaştırıcı “Tek insizyon, çift cep tekniği” – Olgu serisi
“Single incision, double pocket technique” to facilitate implantable chest port placement– Case series
Kazım Karaaslan, Ufuk Topuz, Tarık Umutoğlu, Mefkür Bakan, Erdoğan Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2015.152  Sayfalar 152 - 155 (775 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale