ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2013
DERLEME
1.
Kalp Cerrahisinde Sıvı Elektrolit Tedavisi
Fluid and electrolyte therapy in cardiac surgery
Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2013.053  Sayfalar 53 - 66 (1933 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Elektif Koroner Arter Baypas Greft Ameliyatlarında Off-Pump ve On-Pump Kardiyopulmoner Baypas Tekniklerinin Postoperatif Deliryum Gelişimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparison of the Effects of the Off-Pump and Cardiopulmonary By-Pass Techniques Upon Postoperative Delirium at Elective Coronary By-Pass Greft Surgery
Engin Yılmaz, Murat Aksun, Senem Girgin, Şeref Gülseren, Volkan Kuru, Atilla Şencan, Lale Koroğlu, Gülçin Aran, Nagihan Karahan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.067  Sayfalar 67 - 75 (1276 kere görüntülendi)

3.
On-Pump Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) Ameliyatı Geçiren Hastalarda Metabolik Sendromun Pulmoner Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
The Effects of Metabolic Syndrome on- Pulmonary Complications in Patients Undergoing on- Pump Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Procedures
Şebnem Banu Saraç, Tülay Kayacan Örki, Atakan Erkılınç, Halide Oğuş, Rezan Yatırık, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak
doi: 10.5222/GKDAD.2013.076  Sayfalar 76 - 79 (1120 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Kronik Beta Bloker Kullanımının Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri.
The Effect of Beta-blocking Agents on Morbidity and Mortality Following Coronary Artery Bypass Surgery.
Tülün Öztürk, Ahmet Asım Koçan, Funda Yıldırım, Damla Alp, Taner Kurdal
doi: 10.5222/GKDAD.2013.080  Sayfalar 80 - 85 (1208 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
5.
Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır?
Is Remifentanil Superior to Nitrous Oxide Regarding the Clinical Effects?
Elzem Şen, Ayşe Mızrak, Sıtkı Göksu
doi: 10.5222/GKDAD.2013.086  Sayfalar 86 - 91 (1349 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Solunum Fonksiyon Testi İle Reverzibilite Ölçümünde Öğrenme Etkisinin Önemi
The Importance Of Learning Effect In The Assessment Of The Reversibility Measurement By Pulmonary Function Test
Selvi Aşker, Esra Eker, Müntecep Aşker
doi: 10.5222/GKDAD.2013.092  Sayfalar 92 - 94 (1241 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Marfan Sendromlu ve Renal Transplantlı Hastada Benthall Ameliyatında Anestezi Yönetimi
The Anesthetic Management of a Patient with Marfan Syndrome and Renal Transplant Patient Undergoing Bentall Operation
Yücel Karaman, Aylin İncesu, Burçin Abud, Hüseyin Özkarakaş, Cengiz Özbek
doi: 10.5222/GKDAD.2013.095  Sayfalar 95 - 99 (1330 kere görüntülendi)

8.
Spinal Anesthesia in Circumcision Operation in a Child with Bidirectional Superior Cavapulmonary Shunt
Bidireksiyonel Kavapulmoner Şantlı Çocukta Spinal Anestezi ile Sünnet Ameliyatı
Esra Çalışkan, Mesut Şener, Hatice İzmirli, Aysu Koçum, Anış Arıboğan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.100  Sayfalar 100 - 102 (1342 kere görüntülendi)

9.
Sağ Subklaviyan Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Superior Vena Kava Perforasyonu
Complication of Right Subclavian Vein Catheterization: Superior Vena Cava Perforation
Burçin Çelik, Serhat Kocamanoğlu, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Esra Sarıhasan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.103  Sayfalar 103 - 105 (1661 kere görüntülendi)

10.
Kırmızı Adam (Red Man) Sendromu
Red Man Syndrome
Nazan Atalan, Osman Fazlıoğulları, Serdar Akgün
doi: 10.5222/GKDAD.2013.106  Sayfalar 106 - 108 (2265 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale