ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - 2016
DERLEME
1.
Gebelikte Kardiyak Arrest Yönetimi
Management of Cardiac Arrest in Pregnancy
Berrin Günaydın, Lawrence C Tsen
doi: 10.5222/GKDAD.2016.131  Sayfalar 131 - 137 (1243 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Karotis Endarterektomisi Operasyonlarında Farklı Sedasyon Protokollerinin Karşılaştırılması
Comparision of Different Sedative Protocols for Patients Undergoing Carotid Surgery
Meltem Savran Karadeniz, Ömür Aksoy, Nükhet Sivrikoz, Fatma Demircan, Ömer Sayın, Zerrin Sungur, Nüzhet Mert Şentürk
doi: 10.5222/GKDAD.2016.138  Sayfalar 138 - 144 (1135 kere görüntülendi)

3.
Kliniğimizde Transkateter Aort Replasmanı Yapılan Hastalarda Anestezi Deneyimimiz
Anesthesiology Experience İn Our Clinic With Patients Underwent Transcatheter Aort Valve Replacement
Mustafa Emre Gürcü, Füsun Güzelmeriç, Atakan Erkılınç, Ömer Faruk Şavluk, Mehmet Emin Bingölbali, Deniz Çevirme, Ahmet Güler, Akın İzgi, Cevat Kırma
doi: 10.5222/GKDAD.2016.145  Sayfalar 145 - 151 (1570 kere görüntülendi)

4.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği
The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine
Soner Aslankurt, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Yusuf Çetin, İbrahim Uğur, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.152  Sayfalar 152 - 160 (4194 kere görüntülendi)

5.
Nonkardiyak cerrahide antihipertansif ilaçların intraoperatif hemodinami üzerine etkileri
The effects of antihypertensive drugs on intraoperative hemodynamics in noncardiac surgery
Hörmet Aytekin, Ahmet Aytekin, Osman Ekinci, Asu Özgültekin
doi: 10.5222/GKDAD.2016.161  Sayfalar 161 - 167 (2275 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Aortokoroner by-pass cerrahisi geçiren obes ve diyabetik hastada roküronyuma bağlı uzamış nöromusküler blok
Rocuronium induced prolonged residual neuromuscular blockade in a obese and diabetic patient who had after aortocoronary artery bypass surgery
Elif Coşkun, Mustafa Büyükateş
doi: 10.5222/GKDAD.2016.168  Sayfalar 168 - 170 (1134 kere görüntülendi)

7.
Kalp Cerrahisinde Anestezi İndüksiyonunda İyatrojenik İntra-arteyel Propofol ve Midazolam Enjeksiyonu
Iatrogenic intraarterial propofol and midazolam injection at Anesthetic induction for heart surgery
Işıl Türel, Mustafa Aydın, Melih Yılmaz, Havva Süheyla Akın, Nevzat Cem Sayılgan, Lale Yüceyar
doi: 10.5222/GKDAD.2016.171  Sayfalar 171 - 174 (1613 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale