ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Aortokoroner by-pass cerrahisi geçiren obes ve diyabetik hastada roküronyuma bağlı uzamış nöromusküler blok [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 168-170 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.168

Aortokoroner by-pass cerrahisi geçiren obes ve diyabetik hastada roküronyuma bağlı uzamış nöromusküler blok

Elif Coşkun, Mustafa Büyükateş
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD,Zonguldak

Obez olgularda kolin esteraz enzim inhibitörlerine yanıt alınamayan rezidüel nöromusküler bloğa daha sık rastlanmaktadır. Obez, diyabetik ve ileri yaş bayan hastaya yapılan aortokoroner bypass cerrahisi sonrasında ayılma ve derlenmesinde uzama olması üzerine teşhis ve tedavi edilen uzamış nöromusküler blok olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Aortokoroner by-pass cerrahisi, roküronyum, uzamış nöromusküler blok

Rocuronium induced prolonged residual neuromuscular blockade in a obese and diabetic patient who had after aortocoronary artery bypass surgery

Elif Coşkun, Mustafa Büyükateş
Bulent Ecevit Universty Health Application and Research Center,Cardiovascular Surgery

Prolonged residual neuromuscular blockade which is unresponsive to cholinesterase inhibitors is frequent in obese patients. In this case report, we present a obese and diabetic old women patient who was diagnosed and treated for extended revival and recovery time because of prolonged neuromuscular blockade after coronary artery bypass grafting surgery.

Keywords: Aortocoronary by-pass surgery, rocuronium, prolonged neuromuscular block

Elif Coşkun, Mustafa Büyükateş. Rocuronium induced prolonged residual neuromuscular blockade in a obese and diabetic patient who had after aortocoronary artery bypass surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 168-170

Sorumlu Yazar: Elif Coşkun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale