ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Katekolaminerjik İnotropik Ajan Kullanımı 30 Günlük Mortalite İçin Bağımsız Bir Risk Faktörü Değildir
The Use Of Catecholaminergic Inotropic Agents is Not An Independent Risk Factor For 30-Day Mortality
Ülkü Sabuncu, Aslıhan Dinçer Aykut, Aslı Demir, Rabia Koçulu, Eda Balci, Candan Baran, Gökçe Sert, Perihan Uçar Kemerci, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2018.78942  Sayfalar 145 - 151 (928 kere görüntülendi)

2.
Endovasküler Girişimlerde Anestezi Yönetimi ve Klinik Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Evaluation of Anesthesia Management and Clinical Outcomes in Endovascular Interventions Retrospectively
Sünkar Kaya, Özlem Turhan, Zerrin Sungur, Ömer Ali Sayın, Ufuk Alpagut, Mert Şentürk
doi: 10.5222/GKDAD.2018.96967  Sayfalar 152 - 159 (1309 kere görüntülendi)

3.
Açık kalp cerrahisi sonrasında kanama nedenli reoperasyonlar: Cerrahi kanama mı ? Koagülopati mi ?
Reoperations due to bleeding after open heart surgery: surgical bleeding? Coagulopathy?
Gökçe Selçuk Sert, Şule Dede, Zeliha Aslı Demir, Utku Ünal, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2018.59454  Sayfalar 160 - 164 (2284 kere görüntülendi)

4.
Yoğun bakım hastalarında hemogram parametrelerinin mortaliteyle ilişkisi
The relation of hemogram parameters with mortality in intensive care patients.
Onur Şenyurt, Kenan Kaygusuz, Onur Avcı, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy
doi: 10.5222/GKDAD.2018.99267  Sayfalar 165 - 171 (2476 kere görüntülendi)

5.
Yoğun bakımda sefoperazon/sulbaktam kullanımının koagülasyon sistemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluatıon of the effects of sephoperazon / sulbachtam usage on the coagulatıon system ın ıntensıve care
Mine Altınkaya Çavuş, Seha Akduman, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.62681  Sayfalar 172 - 175 (3512 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Perikardiyosentez işleminde gelişen sağ ventrikül perforasyonunun cerrahi tedavisi ve anestezik yönetimi
Surgical treatment and anesthetic management of right ventricular perforation during pericardiocentesis
Hanife Karakaya Kabukçu, Osman Nuri Tuncer
doi: 10.5222/GKDAD.2018.00821  Sayfalar 176 - 179 (1011 kere görüntülendi)

7.
Nadir görülen kateter komplikasyonu: Santral venöz kateterin kopması.
A Rare Catheter complication: Breakage of the central venous catheter
Onur Avcı, Canan Baran Ünal, Salih Yıldırım, Mehmet Fatih Yörük
doi: 10.5222/GKDAD.2018.32448  Sayfalar 180 - 182 (985 kere görüntülendi)

8.
Takotsubo Kardiyomiyopatisine Bağlı Gelişen Periferik Arteryel Emboli
Peripheral arterial embolism due to Takotsubo cardiomyopathy
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Arzu Esen Tekeli
doi: 10.5222/GKDAD.2018.38039  Sayfalar 183 - 186 (966 kere görüntülendi)

9.
Amiodaronla Oluşan Hiperakut Pulmoner Toksisitenin Yönetimi
Management of Hyperacute Amiodarone-induced Pulmonary Toxicity
Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
doi: 10.5222/GKDAD.2018.70893  Sayfalar 187 - 189 (968 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale