ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2012
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Kalp Cerrahisinde Kan Transfüzyonu İçin Belirleyici Olabilecek Preoperatif Değişkenler
Preoperative Variables Predictive For Blood Transfusion in Cardiac Surgery
Öznur Mart Bakır, Zeliha Özer, Gülçin Eskandari, Nehir Sucu, Davud Yapıcı, Kürşat Aköz
doi: 10.5222/GKDAD.2012.057  Sayfalar 57 - 62 (1598 kere görüntülendi)

2.
Donör Hepatektomilerde Torasik Epidural ve Torasik Paravertebral Hasta Kontrollü Analjezinin Karşılaştırılması
Comparison of Thoracic Epidural vs Paravertebral Patient Controlled Analgesia After Donor Hepatectomy
Elif Koç, Hüseyin İlksen Toprak, Sibel Aslan, Ülkü Özgül, Canan Kızılyel, Mehmet Özcan Ersoy
doi: 10.5222/GKDAD.2012.063  Sayfalar 63 - 67 (1229 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME SONRASI GELİŞEN İSKEMİK KOLİT VE KOLON PERFORASYONU (Olgu Sunumu)
ISCHEMIC COLITIS AND COLON PERFORATION DEVELOPED AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (Case Report)
Nedim Çekmen, Özcan Erdemli, Hacer Serdaroğlu, Didem Oğuz
doi: 10.5222/GKDAD.2012.068  Sayfalar 68 - 72 (2289 kere görüntülendi)

4.
Kanser ağrısı için kullanılan transdermal fentanile bağlı atriyoventriküler tam blok
Complete atrioventricular block associated with transdermal fentanyl treatment for cancer pain
Derya Tok, Aslı Demir, Elif Hande Özcan, Fatih Mehmet Uçar, Kumral Çağlı, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/GKDAD.2012.073  Sayfalar 73 - 75 (3555 kere görüntülendi)

5.
Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Kateterin Süperior Vena Kavadaki Venöz Kanül İçine İlerlemesi
A Rare Complication Of The Pulmonary Arterial Catheterization: Migration Of The Catheter Into Venous Canula Within Superior Vena Cava
Murat Aksun, Senem Girgin, Ufuk Yetkin, Tayfun Göktoğan, Ali Gürbüz, Nagihan Karahan
doi: 10.5222/GKDAD.2012.076  Sayfalar 76 - 78 (1534 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale