ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Kateterin Süperior Vena Kavadaki Venöz Kanül İçine İlerlemesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 76-78 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.076

Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Kateterin Süperior Vena Kavadaki Venöz Kanül İçine İlerlemesi

Murat Aksun1, Senem Girgin1, Ufuk Yetkin2, Tayfun Göktoğan2, Ali Gürbüz2, Nagihan Karahan1
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimayon Kliniği, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Bu olgu sunumunda mitral ve triküspit kapak yetmezliği nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanan hastada, pulmoner arter kateterinin istem dışı süperiyor vena kavada yer alan venöz kanül içine ilerlemesi ve durumun fark edilmesinin ardından sorunsuz olarak çıkarılmasının anlatıldığı, literatürde komplikasyonlar ve malpozisyonlar arasında böyle bir bildirimin daha önce yapılmadığı bir olgu sunulmaktadır. Pulmoner arter kateterizasyonu sırasında, komplikasyonlar ve bunların çözümüne yönelik yeterli bilgi sahip olmak, morbidite ve mortalitelerin engellenmesi açısından son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: pulmoner arter kateteri, komplikasyon, kardiyak cerrahi

A Rare Complication Of The Pulmonary Arterial Catheterization: Migration Of The Catheter Into Venous Canula Within Superior Vena Cava

Murat Aksun1, Senem Girgin1, Ufuk Yetkin2, Tayfun Göktoğan2, Ali Gürbüz2, Nagihan Karahan1
1Department Of Anesthesiology, Katip Çelebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Katip Çelebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

In this case report, we described a patient undergoing open heart surgery due to mitral and tricuspid valve insufficiency, involuntary progress of the pulmonary artery catheter into the venous canula in the superior vena cava and smoothly removal of the catheter after being noticed. In the literature of complications and malpositions there was no case before such notifications has been made. According to us, this case, is extremely important to have sufficient information about pulmonary artery catheterization complications, to solve them and for the prevention of morbidity and mortality.

Keywords: pulmonary artery catheter, complication, cardiac surgery

Murat Aksun, Senem Girgin, Ufuk Yetkin, Tayfun Göktoğan, Ali Gürbüz, Nagihan Karahan. A Rare Complication Of The Pulmonary Arterial Catheterization: Migration Of The Catheter Into Venous Canula Within Superior Vena Cava. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 76-78

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale