ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (673 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (722 kere görüntülendi)

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XI (599 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Olağan Şüpheli: Non-Kardiyak Cerrahi Sonrası Miyokardiyal Hasarlanma ve İnfarktüs
Usual suspect: Myocardial Injury and Infarction After Non-Cardiac Surgery
Eda Balcı, Ülkü Sabuncu, Aslı Demir, Mustafa Bindal, İpek Zöhre, Cavit Ceylan, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2019.52244  Sayfalar 145 - 151 (1118 kere görüntülendi)

5.
Kardiyak cerrahi sonrası akut böbrek hasarı süresi mortaliteyi etkiler
Duration of acute kidney injury after cardiac surgery effects mortality
Gülçin Patmano, Mehmet Tercan, Ahmet Kaya, Durdu Karakız
doi: 10.5222/GKDAD.2019.04909  Sayfalar 152 - 159 (754 kere görüntülendi)

6.
Çocuklara anatomik tarif ve ultrasonografi eşliğinde perkütan santral venoz kateter takılması yöntemlerinin karşılaştırılması tek merkez deneyimi
The comparison of anatomical description and ultrasound-guided percutaneous central venous catheter insertion methods single center experience
Yahya Yıldız, Mustafa Özer Ulukan, Emir Cantürk, Yaşar Gökhan Gül, Korhan Erkanli, Yavuz Demiraran, Murat Uğurlucan, Halil Türkoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2019.16056  Sayfalar 160 - 166 (859 kere görüntülendi)

7.
Fontan operasyonu sonrası mortalite morbidite prediktörü olarak albumin, globulin ve albumin-globulin oranı
Albumin, globulin and albumin-globulin ratio as a predictor of mortality, morbidity after Fontan operations
Ömer Faruk Savluk, Fusun Güzelmeriç, Yasemin Yavuz, Fatma Ukil, Abdullah Arif Yilmaz, Berra Zumrut Tan Recep, Hakan Ceyran
doi: 10.5222/GKDAD.2019.20633  Sayfalar 167 - 174 (867 kere görüntülendi)

8.
Proksimal Torakal Aort Cerrahisinde Yan Greft Axiller Arter Kanülasyonu
Side Graft Axillary Artery Cannulation in Proximal Thoracic Aortic Surgery
Semih Murat Yücel, Serkan Burc Deser, Mustafa Kemal Demirağ
doi: 10.5222/GKDAD.2019.69672  Sayfalar 175 - 180 (758 kere görüntülendi)

9.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Risk Faktörleri
Ventilator Associated Pneumonia After Open Heart Surgery: Risk Factors
Abbas Köse, Nurgul Yurtseven, İpek Yakın Düzyol
doi: 10.5222/GKDAD.2019.00719  Sayfalar 181 - 189 (823 kere görüntülendi)

10.
Laparoskopik kolesistektomide hasta pozisyonu ve pnömoperitonyumun perfüzyon indeksi ve pleth değişkenlik indeksi üzerine etkileri
The effect of patient position and pneumoperitoneum on perfusion index and pleth variability index in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy
Reyhan Arslantas, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Pelin Corman Dincer
doi: 10.5222/GKDAD.2019.80958  Sayfalar 190 - 197 (1513 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Sternal Kırıklarında Kilitleme İle Yerleştirme Ve Cerrahi Yönetimi: Olgu Sunumu
Locking Placement And Surgical Management In Sternal Fractures: Case Report
AYSUN Kosıf, Onur Derdiyok, Serdar Evman
doi: 10.5222/GKDAD.2019.50490  Sayfalar 198 - 201 (702 kere görüntülendi)

12.
İntihar Amaçlı yüksek Doz Propafenon Alımı Sonrasında İntravenöz Lipid Emülsiyon Tedavisi: Olgu sunumu
Intravenous Lipid Emulsion Treatment After High Dose Propafenone Intake for suicide: Case report
Sevim Temiz, Hakan Akelma, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/GKDAD.2019.48278  Sayfalar 202 - 205 (1475 kere görüntülendi)

13.
Yoğun bakım hastasında norepinefrin ekstravazasyonu ve doku hasarı
Norepinephrine extravasation and tissue damage in the intensive care patient
Ahmet Şen, Yavuz Akıntürk, AYŞE Acar Dayıoğlu, Selma Özkan
doi: 10.5222/GKDAD.2019.81567  Sayfalar 206 - 209 (1056 kere görüntülendi)

14.
LVAD (left ventriküler assist device) sonrası kraniyal kanama gelişen iki olguda trakeostomi deneyimimiz
Tracheostomy experience in two patients with cranial bleeding after LVAD (left ventricular assist device)
Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2019.08860  Sayfalar 210 - 215 (1814 kere görüntülendi)

15.
Akut Solunum Yetmezliği Nedeni Olarak Geniş İntraatriyal Kitle: Kardiyorespiratuar Döngüyü Korumaya Yönelik Anesteziyolojik Yaklaşım ve Literatür Derlemesi
Large Intraatrial Mass as a Cause of Acute Respiratory Failure: An Anesthesiologic Approach to Preserve Cardiorespiratory Cycle and Literature Review
Emre Sertaç Bingül, Başar Erdivanlı, Saban Ergene, Hizir Kazdal
doi: 10.5222/GKDAD.2019.04809  Sayfalar 216 - 222 (749 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale