ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - 2011
ARAŞTIRMA
1.
Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatında Kullanılan Farklı Kardiyopleji Solüsyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Different Cardioplegic Solutions in Open Heart Surgery
Hakan Tapar, Ziya Kaya, Mustafa Süren, Semih Arıcı, Serkan Karaman
doi: 10.5222/GKDAD.2011.081  Sayfalar 81 - 90 (1372 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
2.
Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması
A Successful Administration of Anesthesia in An Urgent Spinal Surgery of a Patient with a High Risk of Coronary Artery and Degenerative Cardiac Valvular Diseases
Murat Karcıoğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Yusuf Bolkan Bozdoğan, Selim Turhanoğlu, Adnan Burak Akçay, Murat Altaş
doi: 10.5222/GKDAD.2011.091  Sayfalar 91 - 95 (1122 kere görüntülendi)

3.
Koroner Revaskülarizasyon Olgusunda İnternal Juguler Ven Kateterizasyonuna Bağlı Gelişen Horner Sendromu
Horner’s Syndrome In A Coronary Bypass Case Secondary To Internal Jugular Venous Cannulatıon
Funda Gümüş, Kerem Erkalp, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Abdülkadir Yektaş, Adil Polat, Vedat Erentuğ, Ayşin Alagöl
doi: 10.5222/GKDAD.2011.096  Sayfalar 96 - 98 (940 kere görüntülendi)

4.
İdrar Yolu İnfeksiyonlarını Önlemede Yeni Bir Uygulama: Uroshield
A New Intervention For Preventing Urinary Tract Infections: Uroshield
Sema Turan, Şerife Bektaş, Bülent Yamak, Dilek Kazancı, İhsan Ayık, Berna Ergün, Özcan Erdemli
doi: 10.5222/GKDAD.2011.099  Sayfalar 99 - 104 (1319 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale