ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi İdrar Yolu İnfeksiyonlarını Önlemede Yeni Bir Uygulama: Uroshield [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 99-104 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.099

İdrar Yolu İnfeksiyonlarını Önlemede Yeni Bir Uygulama: Uroshield

Sema Turan, Şerife Bektaş, Bülent Yamak, Dilek Kazancı, İhsan Ayık, Berna Ergün, Özcan Erdemli
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Yoğun bakım üniteleri hastane içerisinde nozokomiyal infeksiyonların en sık görüldüğü bölümlerdir. Nozokomiyal infeksiyonlar arasında üriner sistem infeksiyonları ilk sırada yer almaktadır. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının üriner katater kullanımı ile doğrudan ilişkisi olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Son yıllarda idrar yolu infeksiyonlarının önlenmesi yeni bir alet olan Uroshield™ (UroShield™ Nanovibronix Ltd. Nesher, Israel) geliştirilmiştir. Uroshield™ idrar sondasına takılan bir cihazdır ve sürekli ultrasonik dalga oluşturarak idrar sondası üzerinde bakterilerin biyofilm tabakası oluşturmasını engelleme mekanizması ile çalışmaktadır. Bu ön araştırmada Uroshield™ kullandığımız 4 olguda idrar yolu infeksiyonu gelişip gelişmediğini değerlendirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım, üriner sistem enfeksiyonu, uroshield

A New Intervention For Preventing Urinary Tract Infections: Uroshield

Sema Turan, Şerife Bektaş, Bülent Yamak, Dilek Kazancı, İhsan Ayık, Berna Ergün, Özcan Erdemli
Turkey High Specialization Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara

Nosocomial infections are most frequently observed in intensive care units of hospitals. Urinary tract infections appear in the first place among nosocomial infections. Several studies have demonstrated that use of urinary catheters have a direct relationship with nosocomial urinary tract infections. In recent years, UroShield™ (UroShield™ Nanovibronix Ltd. Nesher, Israel) which is a new tool developed for the prevention of urinary tract infections. UroShield™ is a device that is attached on the urinary catheter and generates continuous ultrasonic waves which are supposed to block the biofilm development by bacteria on urinary catheter In this preliminary study, we aimed to evaluate urinary tract infections whether developed or not in four patients whom we used Uroshield™.

Keywords: ICU, urinary tract infection, uroshield

Sema Turan, Şerife Bektaş, Bülent Yamak, Dilek Kazancı, İhsan Ayık, Berna Ergün, Özcan Erdemli. A New Intervention For Preventing Urinary Tract Infections: Uroshield. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 99-104

Sorumlu Yazar: Sema Turan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale