ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Sevofluran ve izofluran’ın sağlıklı rat akciğeri üzerine inflamatuar etkilerinin incelenmesi
Analysis of the imflammatory effects of sevoflurane and izofluran on healty rat lung
Fatma Acıl, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/GKDAD.2018.20092  Sayfalar 45 - 59 (2622 kere görüntülendi)

2.
Bel Çevresi Göğüs Çevresi Oranının Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Üzerine Etkisi
The Effect of Waist Circumference/Chest Circumference Ratio on Mortality in Intensive Care Units
Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Aksun, Atilla Şencan, Kaan Katırcıoğlu, Nagihan Karahan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.30085  Sayfalar 60 - 66 (1441 kere görüntülendi)

3.
Pulmoner Tromboendarterektomi Ameliyatlarında Klinik olarak Anestezi Tecrübemiz
Our Experience with Anestetic Management of Pulmonary Thromboendarterectomies
Tülay Örki, Halide Oğuş, Atakan Erkılınç, Rezzan Yaltırık, Deniz Avan, Canan Güler, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak
doi: 10.5222/GKDAD.2018.37880  Sayfalar 67 - 73 (1135 kere görüntülendi)

4.
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Laktat Düzeyleri İle Komplikasyonlar Arasındaki İlişki
Relationship Between Lactate Levels And Complications In Coronary Artery Bypass Grafting Surgery
Selim Gülşan, Cengiz Şahutoğlu, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
doi: 10.5222/GKDAD.2018.93064  Sayfalar 74 - 81 (1991 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Nefes darlığının nadir bir nedeni olarak dev perikardiyal kist
A giant pericardial cyst as a rare cause of shortness of breath
Umut Kocabaş, Atilla Pekçolaklar
doi: 10.5222/GKDAD.2018.80707  Sayfalar 82 - 84 (870 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
6.
Vena kava superior sendromlu gebe bir hastada tedavi yaklaşımımız
Our therapeutic approach to pregnant patient with superior vena cava syndrom
Abdulkadir Yektaş, Süleyman Sabaz, Sinan Aşar, Gülay Eren Aşık, Oya Hergünsel
doi: 10.5222/GKDAD.2018.32559  Sayfalar 85 - 91 (951 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Larenjektomi sonrası trakeostomi uygulanan hastada yabancı cisim aspirasyonu
Foreign body aspiration in patients with tracheostomy after laryngectomy
Emel Gündüz, Hanife Karakaya Kabukçu, Tülin Aydoğdu Titiz
doi: 10.5222/GKDAD.2018.60565  Sayfalar 92 - 95 (1973 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale