ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2017
DERLEME
1.
Anesteziyolog Bakış Açısından Atriyal Fibrilasyon
Atrial Fibrillation from Anesthesiologist’s Perspective
Hanife Karakaya Kabukçu, Nursel Şahin, Tülin Aydoğdu Titiz
doi: 10.5222/GKDAD.2017.001  Sayfalar 1 - 7 (2561 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Açık Kalp Cerrahisinde Kapak ve Koroner Ameliyatlarında Serebral Oksijenasyon Monitörizasyonu
Monitorisation of Cerebral Oxygenation in Cardiac Surgeries with and Without Cardiotomy
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Ümit Karadeniz, Zeliha Aslı Demir, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Mustafa Bindal, Ayşim Ertürk, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2017.008  Sayfalar 8 - 14 (1961 kere görüntülendi)

3.
Vasküler Port: Retrospektif Değerlendirme
Vascular Port: Retrospective Evaluation
Salim Akdemir, Ömer Fatih Şahin, Yakup Aksoy, Ayhan Kaydu, Cem Kıvılcım Kaçar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.015  Sayfalar 15 - 19 (1444 kere görüntülendi)

4.
Pediyatrik kalp cerrahisinde hipoperfüzyon izleminde serebral oksimetre(Fore-Sight) kullanımı
The use of cerebral oximetry (Fore-Sight) in the follow-up hypoperfusion in pediatric cardiac surgery
Fatma Ukil Işıldak, Filiz İzgi Coşkun, Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel, Sezer Karabulut, Buğra Harmandar, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.020  Sayfalar 20 - 25 (1103 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Asendan aort anevrizmalı hastada greft interpozisyonu sonrası gelişen TRALI ve noninvaziv mekanik ventilasyon deneyimi
Noninvasive-Mechanical Ventilation Experience of Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI) after The Patient Undergoing Supracoronary Graft Interposition due to Ascending Aortic Aneurysm
Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Ali Gül, Özden Vezir, Necmi Köse
doi: 10.5222/GKDAD.2017.026  Sayfalar 26 - 31 (1591 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
6.
Karotis endarterektomilerinde servikal pleksus bloğu
Cervical plexus block for carotid endarterectomy
Ramazan Özgür Keleş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.032  Sayfalar 32 - 33 (1065 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale