ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 18 (4)
Cilt: 18  Sayı: 4 - 2012
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Fast-track kardiyak cerrahide remifentanil ve fentanil'in postoperatif ağrı ve derlenme üzerine etkileri
Effects of remifentanil and fentanyl on postoperative pain and recovery in fast – tract cardiac surgery
Sema Turan, İhsan Ayık, Dilek Öztürk, Umit Karadeniz, Ozlem Soyal, Ahmet Coşar, Aysegul Ozgok, Ozcan Erdemli
doi: 10.5222/GKDAD.2012.087  Sayfalar 80 - 87 (1367 kere görüntülendi)

2.
Atan Kalpte Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Esmololün Kardiyak Hemodinami ve Total Remifentanil Dozu Üzerindeki Etkisi
The Effects of Esmolol on Hemodynamic Parameters and Total Remifentanil Consumption in Off-Pump CABG Patients
Yasemin Polat Ünaltekin, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2012.088  Sayfalar 88 - 95 (1406 kere görüntülendi)

3.
Epidural anestezi altında periferik damar cerrahisinde deksmedetomidin sedasyonunun miyokard iskemisi üzerine etkisi
Effects of Dexmedetomidine Sedation Combined with Epidural Anaesthesia on Myocardial Ischemia in Peripheral Vascular Surgery
Emre Kavlak, Zerrin Sungur Ülke, Mukadder Orhan Sungur, Meltem Savran Karadeniz, Ahmet Kaya Bilge, Mert Şentürk, Emre Çamcı, Mehmet Tuğrul
doi: 10.5222/GKDAD.2012.096  Sayfalar 96 - 104 (1445 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
İzole Persistan Patent Duktus Arteriyozuslu Pediyatrik Olguda Nonkardiyak Cerrahi İçin Anestezi Yönetimi
Management of Anesthesia for noncardiac surgery in pediatric patient with isolated persistent patent ductus arteriosus
Yasemin Işık, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Göktaş, Onur Palabıyık, İsmail Katı
doi: 10.5222/GKDAD.2012.105  Sayfalar 105 - 108 (1402 kere görüntülendi)

5.
Histeroskopi Sonrası Fatal Seyirli Venöz Hava Embolisi
Fatal Venous Air Embolism After Hysteroscopy
Mustafa Said Aydoğan, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Türkan Toğal
doi: 10.5222/GKDAD.2012.109  Sayfalar 109 - 111 (1813 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale