ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi İzole Persistan Patent Duktus Arteriyozuslu Pediyatrik Olguda Nonkardiyak Cerrahi İçin Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 105-108 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.105

İzole Persistan Patent Duktus Arteriyozuslu Pediyatrik Olguda Nonkardiyak Cerrahi İçin Anestezi Yönetimi

Yasemin Işık, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Göktaş, Onur Palabıyık, İsmail Katı
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Van.

Kardiyak patolojileri bulunan çocuklarda nonkardiyak cerrahi için güvenli bir anestezi yöntemini planlarken temel hedef, hastanın preoperatif durumu ve eşlik eden kardiyak problemin fizyolojisine göre optimal oksijenizasyonun sağlanması ve kardiyak stabilitenin korunmasıdır.
Bu sunumuzda izole persistan patent duktus arteriyozusu bulunan pediyatrik olguya uyguladığımız anestezi yöntemini ve bu olgularda güvenli anestezi yönteminin nasıl olması gerektiğini irdelemek istedik.

Anahtar Kelimeler: Pediyatri, anestezi, nonkardiyak cerrahi, etomidat.

Management of Anesthesia for noncardiac surgery in pediatric patient with isolated persistent patent ductus arteriosus

Yasemin Işık, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Göktaş, Onur Palabıyık, İsmail Katı
Department Of Anesthesiology, Medicine School Of Yuzuncuyil University, Van, Turkey.

The main goals for a safe method of anesthesia during noncardiac surgery in pediatric patients with congenital cardiac anomaly are evaluation of patient’s preoperative condition, maintaining optimal oxygenation according to the pathophysiology of accompanying cardiac disease and keeping of cardiac stability.
In this report, we aimed to discuss both the method of anesthesia that we applied to a pediatric case having patent ductus arteriosus and what shoud be done for a safe anesthetic method in patients with patent ductus arteriosus.

Keywords: Pediatric, anesthesia, noncardiac surgery, etomidate.

Yasemin Işık, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Göktaş, Onur Palabıyık, İsmail Katı. Management of Anesthesia for noncardiac surgery in pediatric patient with isolated persistent patent ductus arteriosus. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 105-108

Sorumlu Yazar: Yasemin Işık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale