ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Atan Kalpte Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Esmololün Kardiyak Hemodinami ve Total Remifentanil Dozu Üzerindeki Etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 88-95 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.088

Atan Kalpte Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Esmololün Kardiyak Hemodinami ve Total Remifentanil Dozu Üzerindeki Etkisi

Yasemin Polat Ünaltekin, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada atan kalpte koroner arter baypas cerrahisi hastalarında esmololün hemodinamik etkilerinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: 34 ASA 2-3 grubu atan kalpte koroner arter baypas cerrahisi geçirecek adult hasta basit randomizasyonla remifentanil+sevofluran veya remifentanil+sevoflurana ek esmolol infüzyonu alacak gruplara ayrıldı. Hastaların hemodinamik parametreleri (arter kan basıncı, kalp atım hızı, kardiyak output, strok volüm)ve total remifentanil kullanımları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Esmolol grubunda ameliyat süresince daha iyi hemodinamik kontrol sağlandı.
SONUÇ: Sonuç olarak esmolol koroner arter baypas cerrahisi hastalarında hemodinamik kontrol için anesteziklere eklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Atan kalpte koroner arter baypas cerrahisi, esmolol, hemodinamik paremetreler.

The Effects of Esmolol on Hemodynamic Parameters and Total Remifentanil Consumption in Off-Pump CABG Patients

Yasemin Polat Ünaltekin, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök
Türkiye Yüksek İhtisas Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara

OBJECTIVE: This study was designed to study the hemodynamic effects of esmolol infusion in off-pump CABG patients.
METHODS: 34 ASA 2-3 adult patients scheduled for elective off-pump CABG surgery were randomly allocated to receive remifentanil+sevoflurane or remifentanil+sevoflurane with esmolol infusion. Patients were compared for hemodynamic changes (arterial blood pressure, heart rate, cardiac output, stroke volume), and total remifentanil consumption.
RESULTS: The esmolol group had a better control of hemodynamics during all operation period.
CONCLUSION: We concluded that esmolol would administer to anesthetics for better hemodynamic control in CABG patients.

Keywords: Off-pump CABG surgery, esmolol, hemodynamic parameters.

Yasemin Polat Ünaltekin, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök. The Effects of Esmolol on Hemodynamic Parameters and Total Remifentanil Consumption in Off-Pump CABG Patients. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 88-95

Sorumlu Yazar: Seyhan Yağar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale