ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (679 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (1059 kere görüntülendi)

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XI (646 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kuruluş ve Tarihçesi (I)
History of The Society of Thoracic Cardio-Vascular Anaesthesia and Intensive Care (I)
Zeynep Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2019.59672  Sayfalar 1 - 16 (1226 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Video yardımlı torakoskopik cerrahide serratus anterior plan bloğunun analjezik etkinliği
Analgesic effectiveness of serratus anterior block for video-assisted thoracoscopic surgery
Gözen Öksüz, Muhammed Sayan
doi: 10.5222/GKDAD.2019.60490  Sayfalar 17 - 22 (932 kere görüntülendi)

6.
Akciğer rezeksiyonu cerrahisinde rokuronyumun nöromüsküler blok etkisinin geri döndürülmesi: Sugammadeks ve neostigminin karşılaştırılması
Reversal of rocuronium induced neuromuscular blockade in lung resection surgery: a comparison of sugammadex and neostigmine
Ahu Baysal Çitil, Zeliha Alıcıkuş Tuncel, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Zuhal Aykaç, Ali Sait Kavaklı
doi: 10.5222/GKDAD.2019.49369  Sayfalar 23 - 30 (924 kere görüntülendi)

7.
Video ve Konvansiyonel Laringoskobinin Hemodinamik Cevap Üzerine Etkisi
The Effect of Intubation with Video and Conventional Laryngoscopy on Hemodynamic Response
Saniye Cengiz, Sinan Yılmaz
doi: 10.5222/GKDAD.2019.09821  Sayfalar 31 - 42 (1114 kere görüntülendi)

8.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Uygulanan Yüksek Riskli Hastalarda Genel Anestezi ile Lokal Anesteziye Eşlik Eden Sedasyon Uygulamasının Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışma
General Anesthesia versus Local Anesthesia plus Sedation in High Risk Patients Underwent Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): A Retrospective Cohort Study
Sedat Akbaş, Ahmet Selim Ozkan
doi: 10.5222/GKDAD.2019.26213  Sayfalar 43 - 51 (923 kere görüntülendi)

9.
Fallot tetralojisi düzeltme operasyonu geçiren pediyatrik hastalarda anestezi deneyimlerimiz
Experiences in anesthetic management of pediatric patients undergoing Fallot tetralogy correction operations
Feride Karacaer
doi: 10.5222/GKDAD.2019.99810  Sayfalar 52 - 60 (1641 kere görüntülendi)

10.
Kardiyak Cerrahi Uygulanan Diabetik Hastalarda Taurin, Glikolize Hemoglobin ve C-Reaktif Protein İlişkisi
The Relationship Between Taurin, Glycated Hemoglobın And C- Reactive Protein In Diabetic Patients With Heart Surgery
Saliha Aksun, Banu Sarer Yürekli, Köksal Dönmez, Habib Cakir, Senem Girgin, Ertan Damar, Mert Kestelli, Murat Aksun, İsmail Yürekli
doi: 10.5222/GKDAD.2019.97659  Sayfalar 61 - 67 (1003 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Statin kullanımına bağlı rabdomiyolizde ECMO(Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu) kullanımı ( olgu sunumu)
ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) in rhabdomyolysis due to statin use   use (case presentation)
Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Bektaş, Dilek Kazancı, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2019.04696  Sayfalar 68 - 71 (1641 kere görüntülendi)

12.
Intraoperatif Dönemde Şaşırtıcı Bir Nedene Bağlı Yeni Gelişen Atrial Fibrilasyon ve Yönetimi
Intraoperative New-Onset Atrial Fibrillation With a Surprising Reason in a Whipple Operation
Mustafa Bindal, Asli Demir, Şule Dede, Ülkü Sabuncu
doi: 10.5222/GKDAD.2019.79663  Sayfalar 72 - 74 (985 kere görüntülendi)

13.
Santral Ven Kanülasyonunda İnsidental Saptanan Sol İnternal Ven Agenezisi
Left Internal Venus Agenesis Determined During Central Ven Catheterization
Yıldız Tezel Baydar, Pınar Ayvat, Derya Arslan Yurlu, İrem Gür, Nagihan Karahan, Murat Aksun
doi: 10.5222/GKDAD.2019.77045  Sayfalar 75 - 78 (997 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale