ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Transözefageal Ekokardiyografi: Kardiyak Cerrahide Olmazsa Olmaz
Transesophageal Echocardiography: Sine Qua Non In Cardiac Surgery
Muharrem Koçyiğit, Özgen Ilgaz Koçyiğit, Ahmet Ümit Güllü, Şahin Şenay, Cem Alhan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.60024  Sayfalar 97 - 102 (820 kere görüntülendi)

2.
Uzak Ön-koşullanma Kalp Cerrahisinde Böbreği Koruyabilir
Remote preconditioning might have protection for kidney in heart surgery
Funda Yıldırım, Dilşad Amanvermez Şenarslan, İhsan İşkesen, Adnan Taner Kurdal, Tülün Öztürk, Fatma Taneli, Mustafa Cerrahoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2018.59455  Sayfalar 103 - 110 (828 kere görüntülendi)

3.
Kardiyak cerrahi sonrası mortalite; BNP, EuroSCORE ve SOFA Skoru kıyaslanması
Mortality after cardiac surgery; a comparison of BNP, EuroSCORE and SOFA Score
Ferda Fatma Kartufan, Kamil Karaoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2018.06978  Sayfalar 111 - 117 (1248 kere görüntülendi)

4.
Eş Zamanlı Kuru Ve Sıvı Heparinli Enjektörle Alınan Kan Gazı Ölçümlerinin Ve Biyokimya Analizlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Blood Gas Measurements Drawn with Synchronous Dried and Liquid Heparinized Injector and Biochemical Analyzes
Saliha Aksun, Berna Uyan, Murat Aksun, Elif Neziroğlu, Serap Öztürk, Hasan Fatih Tanyeli, Hasan İner, İhsan Peker, Orhan Gökalp, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2018.98704  Sayfalar 118 - 123 (3117 kere görüntülendi)

5.
Bronkoskopi eşliğinde perkütan trakeostomi tecrübelerimiz
Bronchoscopy Controlled Percutaneous Tracheostomy Experiences
Arif Timuroğlu, Arsen Güngör, Saadet Menteş, Yeliz İrem Tunçel, Süheyla Ünver
doi: 10.5222/GKDAD.2018.89266  Sayfalar 124 - 129 (1175 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
6.
Kalıcı Hemodiyaliz Kataterinin Sol Süperiyor Vena Cava'da Malpozisyonu
Malposition of the Hemodialysis Catheter in the Persistent Left Superior Vena Cava
Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
doi: 10.5222/GKDAD.2018.18199  Sayfalar 130 - 131 (830 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Eşzamanlı Torakal ve Abdominal Endovasküler Stent Greft Rekonstrüksiyonu Uygulamasında Deksmedetomidin Kullanımı
Dexmedetomidine Use in Application of Simultaneous Thoracic and Abdominal Endovascular Stent Graft Reconstruction
Alev Şaylan, Büşra Yetkin Tezcan, Dilek Öztürk Kazancı, Mine Altınkaya Chavush, Eslem İnce Yılmaz, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2018.98700  Sayfalar 132 - 135 (1402 kere görüntülendi)

8.
Doğum Sonrası Erken Dönem Gelişen Aort Diseksiyonu
Developing Aortic Dissection İn Early Postpartum Period
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Arzu Esen Tekeli
doi: 10.5222/GKDAD.2018.82905  Sayfalar 136 - 139 (1035 kere görüntülendi)

9.
Masif Pulmoner Emboliye Bağlı Kardiyak Arrest Ve Başarılı Sistemik Tromboliziz
MASSIVE PULMONARY EMBOLISM RELATED CARDIAC ARREST AND SUCCESSFUL SYSTEMIC THROMBOLYSIS
Dostalı Alıyev, Cihan Şahin, Onur Özlü
doi: 10.5222/GKDAD.2018.77698  Sayfalar 140 - 144 (1641 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale