ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kanser ağrısı için kullanılan transdermal fentanile bağlı atriyoventriküler tam blok [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 73-75 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.073

Kanser ağrısı için kullanılan transdermal fentanile bağlı atriyoventriküler tam blok

Derya Tok1, Aslı Demir2, Elif Hande Özcan1, Fatih Mehmet Uçar1, Kumral Çağlı1, Ümit Karadeniz2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,ankara
21 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği,ankara

Son dönem kanser hastalarında ağrı sağaltımı yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Bir rezervuardan sabit hızda fentanil salınımını sağlayan transdermal fentanil yamaları kanser ağrıların giderilmesinde kullanılan etkin ve pratik bir tedavi yöntemidir. Bu makalede, 78 yaşındaki son dönem akciğer kanseri olan erkek hastada fentanil yama tedavisine bağlı geliştiği düşünülen atriyoventriküler tam blok olgusu sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Transdermal Fentanil, kanser ağrısı, atriyoventriküler tam blok

Complete atrioventricular block associated with transdermal fentanyl treatment for cancer pain

Derya Tok1, Aslı Demir2, Elif Hande Özcan1, Fatih Mehmet Uçar1, Kumral Çağlı1, Ümit Karadeniz2
1Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Cardiology Department, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Anesthesiology Department, Ankara

Cancer pain management is very substantial in terms of quality of life in patients with end-stage cancer. Transdermal fentanyl patch delivers a constant rate fentanyl from a reservoir which is an effective and practical way for relieving of cancer pain. In this report we present a 78-year-old male patient with end-stage lung cancer whom developing complete atrioventricular block likely due to the fentanyl patch treatment.

Keywords: Fentanyl Transdermal, cancer pain, complete atrioventricular block

Derya Tok, Aslı Demir, Elif Hande Özcan, Fatih Mehmet Uçar, Kumral Çağlı, Ümit Karadeniz. Complete atrioventricular block associated with transdermal fentanyl treatment for cancer pain. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 73-75

Sorumlu Yazar: Aslı Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale