ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi İlginç Bir İnhaler Cihaz Kazası; Çivi Aspirasyonu Olgusu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 133-134 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.133

İlginç Bir İnhaler Cihaz Kazası; Çivi Aspirasyonu Olgusu

Ali Kılıçgün1, Tanzer Korkmaz2, Murat Bilgi3, Dilşad Özkök4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bolu
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
4İzzet Baysal Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bolu


An Interesting Inhaler Accident; Nail Aspiration Case

Ali Kılıçgün1, Tanzer Korkmaz2, Murat Bilgi3, Dilşad Özkök4
1Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Thoracic Surgery, Bolu
2Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Bolu
3Abant İzzet Baysal University, Faculty of medicine, Department of Anesthesiology and reanimation, Bolu
4Izzet Baysal State Hospital Thoracic Surgery Clinic, Bolu


Ali Kılıçgün, Tanzer Korkmaz, Murat Bilgi, Dilşad Özkök. An Interesting Inhaler Accident; Nail Aspiration Case. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 133-134

Sorumlu Yazar: Murat Bilgi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale