ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
İnternal Juguler Ven Kateterizasyonunda Nadir Bir Komplikasyon: Tiroservikal Trunkus Psödoanevrizması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 116-120 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.116

İnternal Juguler Ven Kateterizasyonunda Nadir Bir Komplikasyon: Tiroservikal Trunkus Psödoanevrizması

Emine Aysu Salviz1, Aylin Tetik1, Volkan Demirdogen1, Serhat Atalay Evis2, Erol Kozanoglu2, Kamil Mehmet Tugrul1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Abd, El Cerrahisi Bd

Santral ven kateterizasyonları, özellikle de internal juguler ve subklavien venler aracılığıyla uygulananlar, farklı sebeplerle yaygın olarak kullanılmaktadır ve yerleşimleri yüksek başarı oranlarıyla ilişkilidir. Ancak; hastaların %15’inden fazlası komplikasyon ile karşılaşabilmektedir. Tiroservikal trunkus psödoanevrizması da, nadir olmasına rağmen, çok sayıda kateterizasyon denemesini takiben gelişebilecek komplikasyonlardan biridir. Bu olgu ile, anatomik işaretleme yöntemi kullanılarak uygulanan zor internal juguler ven kateterizasyonu sonrası gelişen tiroservikal trunkus psödoanevrizma deneyimimizi paylaşıyoruz. Amacımız; bu nadir komplikasyonu, santral ven kateterizasyonu sırasında ultrason kullanımını, psödoanevrizma tanı yöntemlerini ve aynı zamanda bunun endovasküler koil embolizasyon ile tedavisini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Tiroservikal trunkus psödoanevrizması, İnternal juguler ven kateterizasyonu, Subklavien ven kateterizasyonu

A Rare Complication of Internal Jugular Vein Cannulation: Thyrocervical Trunk Pseudoaneurysm

Emine Aysu Salviz1, Aylin Tetik1, Volkan Demirdogen1, Serhat Atalay Evis2, Erol Kozanoglu2, Kamil Mehmet Tugrul1
1Istanbul University Medical Faculty Of Istanbul, Department Of Anesthesiology And Reanimation
2Istanbul University Medical Faculty Of Istanbul, Department Of Plastic Surgery, Division Of Hand Surgery

Central venous cannulations, especially through internal jugular and subclavian veins, are commonly used for different reasons and associated with a high rate of successful placement. However, more than 15% patients may have complications. Although it is rare, thyrocervical trunk pseudoaneurysm may be one of the complications that follows multiple catheterization attempts. In this report, we present thyrocervical trunk pseudoaneurysm occurrence after a difficult internal jugular vein cannulation using a landmark-guided technique. Our aim is to emphasize this rare complication, importance of using ultrasound-guidance during central venous cannulations, diagnose of the possible pseudoaneurysm and also the treatment with endovascular coil embolization.

Keywords: Thyrocervical trunk pseudoaneurysm, Internal jugular vein cannulation, Subclavien vein cannulation

Emine Aysu Salviz, Aylin Tetik, Volkan Demirdogen, Serhat Atalay Evis, Erol Kozanoglu, Kamil Mehmet Tugrul. A Rare Complication of Internal Jugular Vein Cannulation: Thyrocervical Trunk Pseudoaneurysm. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 116-120

Sorumlu Yazar: Emine Aysu Salviz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale