ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kalp Transplantlı Hastada Trakeal Darlık İçin Anestezi Uygulaması: Olgu sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 39-44 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.50251

Kalp Transplantlı Hastada Trakeal Darlık İçin Anestezi Uygulaması: Olgu sunumu

Yücel Özgür
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Entübasyon sonrası trakeal stenoz önemli bir klinik durumdur. Entübe ve trakeostomize hastaların yaklaşık %5-%20’sinde görüldüğü tahmin edilmektedir. Kalp transplantasyonu uygulanan hastalarda nakil öncesi ve sonrası dönemde, uzun sure entübe kalmaya bağlı olarak trakeal stenoz gelisebilir. Bu çalışmada, kalp nakli öncesi 2 hafta süreyle entübe kalma hikayesi olan, trakeal darlık gelişmesi nedeniyle trakeal rezeksiyon ve anastomoz uygulanan hastada, anestezi deneyimi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, kalp nakli, trakeal stenoz operasyonu

Anesthesia for Tracheal Stenosis in a Heart Transplant Patient: A Case Report

Yücel Özgür
Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey

Tracheal stenosis after intubation is an important clinical condition. It is occured approximately 5% -20% in patients with intubation and tracheostomy. In patients undergoing heart transplantation, tracheal stenosis may develop due to prolonged intubation in the pre and post-transplant period. In this study, the patient who had a history of intubation for 2 weeks before heart transplantation, had tracheal resection and anastomosis due to the development of tracheal stenosis, and the patient's anesthesia experience is presented.

Keywords: Anesthesia, heart transplantation, tracheal stenosis operation

Yücel Özgür. Anesthesia for Tracheal Stenosis in a Heart Transplant Patient: A Case Report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 39-44

Sorumlu Yazar: Yücel Özgür, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale