ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Akciğer Hidatik Kistli Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 368-372 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.43043

Akciğer Hidatik Kistli Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz

Ebru Emre Demirel1, Özlem Turhan1, Başak Erginel2, Naila Mustafayeva2, Meltem Savran Karadeniz1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hidatik kist Echinococcus granulosus’un etken olduğu, çoğunlukla köpek dışkısı yoluyla insana bulaşan parazitik bir hastalıktır. Vücutta her organda görülebilmekle birlikte çocuklarda en sık tutulan organ akciğerdir. Akciğer hidatik kisti asemptomatik olabileceği gibi göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı, hemoptizi gibi şikayetlere de neden olabilir. Hidatik kist tedavisi öncelikli olarak cerrahidir. Operasyon sırasında kistin rüptüre olması ile anafilaktik şok ve hatta ölüme kadar gidebilen durumlar görülebilmektedir. Hidatik kist operasyonu sırasında ani gelişen taşikardi ve ortalama arter basıncında düşme durumunda diğer olasılıklar ekarte edildikten sonra anafilaksi ihtimali unutulmamalıdır. Hidatik kist nedeniyle ameliyat edilecek hastalarda anafilaksi gelişebileceğinin akıl-da tutulması ve bu konuda hazırlıklı olunmasının mortalite ve morbidite üzerinde anlamlı olumlu etkisi bulunacağını düşünmekteyiz. Biz bu olgu sunumunda, akciğer hidatik kistinin cerrahi eksizyonu sırasında meydana gelen kist rüptürünü takiben gelişen anafilaktik reaksiyona ait anestezi deneyimimizi aktarmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hidatik kisti, anafilaksi, pediatri

Anesthesia Management in a Pediatric Patient with Pulmonary Hydatid Cyst

Ebru Emre Demirel1, Özlem Turhan1, Başak Erginel2, Naila Mustafayeva2, Meltem Savran Karadeniz1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Hydatid cyst is a parasitic disease caused by Echinococcus granulosus and transmitted to humans mostly through canine feces. Although it can settle in every organ in the body, the most frequently involved organ in children is the lung. As well as being asymptomatic, pulmonary hydatid cyst may cause complaints such as chest pain, cough, shortness of breath, and hemoptysis. Hydatid cyst treatment is primarily surgical. With the rupture of the cyst during the operation, anaphylactic shock and even death can be seen. In case of sudden onset of tachycardia and decrease in mean arterial pressure during hydatid cyst operation, the possibility of anaphylaxis should be kept in mind after excluding other possibilities. We think that keeping in mind that anaphylaxis may develop in patients who will undergo surgery for hydatid cyst and being prepared for this will have a significant positive effect on mortality and morbidity. In this case report, we aimed to present our anesthesia experience of anaphylactic reaction following cyst rupture during surgical excision of lung hydatid cyst.

Keywords: Pulmonary hydatid cyst, anaphylaxis, pediatric

Ebru Emre Demirel, Özlem Turhan, Başak Erginel, Naila Mustafayeva, Meltem Savran Karadeniz. Anesthesia Management in a Pediatric Patient with Pulmonary Hydatid Cyst. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 368-372

Sorumlu Yazar: Meltem Savran Karadeniz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale