ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Sol Pnömonektomi Sonrası Ani Kollaps: İyatrojenik Bir Komplikasyon [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 113-117 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.113

Sol Pnömonektomi Sonrası Ani Kollaps: İyatrojenik Bir Komplikasyon

Cengiz Şahutoğlu1, Zeynep Pestilci1, Seden Kocabaş1, Fatma Zekiye Aşkar1, Ayşe Gül Çevik2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Pnömonektomilerden sonra komplikasyon oranları cerrahi ve anestezideki gelişmelere rağmen oldukça yüksektir. Bu oran çeşitli yayınlarda %11 ile 50 arasında değişmektedir. Bu komplikasyonların çoğu fatal olmayıp, oluşmadan önlenebilmektedir. İntraoperatif dönemde gelişen masif kanama, kardiyak herniasyon, mediastinal kayma, pnömotoraks ve malign aritmi gibi komplikasyonlara hızlıca tanı konulup tedavi edilmelidir. Biz bu olgu sunumunda iyatrojenik olarak gelişen ve toraks tüpü klembinin aniden kaldırılması ile kollaps gelişen intraoperatif mediastinal kayma olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, Pnömonektomi, Ani sirkulatuar kollaps

Sudden Collapse After Left Pneumonectomy: An Iatrogenic Complication

Cengiz Şahutoğlu1, Zeynep Pestilci1, Seden Kocabaş1, Fatma Zekiye Aşkar1, Ayşe Gül Çevik2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Faculty Of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey

The incidence of complications after pneumonectomies remains high despite the advances in surgical and anesthetic techniques. This incidence has been given as 11% to 50% in studies. Most of these complications are not fatal and can be prevented beforehand. Intraoperative complications such as massive bleeding, cardiac herniation, mediastinal shift, pneumothorax, and malign arrhythmia can be rapidly identified and treated. In this case report, we present the case of an iatrogenic mediastinal shift and subsequent cardiovascular collapse occurring after removal of a thoracic drain in a patient undergoing pneumonectomy.

Keywords: Complication, Pneumonectomy, Sudden circulatory collapse

Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar, Ayşe Gül Çevik. Sudden Collapse After Left Pneumonectomy: An Iatrogenic Complication. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 113-117

Sorumlu Yazar: Cengiz Şahutoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale