ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
En Çok İndirilen Makaleler - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Akut Böbrek Yetmezliği
Acute Renal Failure Seen After Cardiovascular Surgery
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.5222/GKDAD.2011.025   2011; 17 - 2 | Sayfalar 25 - 33 (13916 kere görüntülendi)

2.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035   2017; 23 - 2 | Sayfalar 35 - 42 (9406 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Digoksin İntoksikasyonu: Olgu sunumu
Digoxin Intoxication: A Case Report
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Selim Suzi Ayhan, Abdullah Demirhan, Serkan Öztürk, Akcan Akkaya, İsa Yıldız, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2011.074   2011; 17 - 3 | Sayfalar 74 - 76 (8713 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi (II) Monitorizasyon ve Sıvı Yanıtlılığının Öngörülmesi
Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness
Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2018.001   2018; 24 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (8452 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
5.
Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri
Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia
Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2016.125   2016; 22 - 3 | Sayfalar 125 - 127 (6293 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi
Anesthesia for Liver Transplantation
Zeynep Ersoy, Nedim Çekmen, Adnan Torgay
doi: 10.5222/GKDAD.2021.57614   2021; 27 - 2 | Sayfalar 111 - 130 (4195 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
7.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği
The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine
Soner Aslankurt, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Yusuf Çetin, İbrahim Uğur, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.152   2016; 22 - 4 | Sayfalar 152 - 160 (4194 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
REM İlişkiliUykuda Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Determination of Clinical and Polysomnographic Features of REM Related Respiratory Disorder and Define Changes
Mustafa Anıl Cömert, Murat Acerel, Dilek Sözmen Savaşkan, Şule Sünmez Cömert, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Tülin Yılmaz Kuyucu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.055   2017; 23 - 2 | Sayfalar 55 - 60 (4048 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Kalbin fizyolojisinde anestezistler açısından önemli noktalar
The important points to anesthesiologist in cardiac physiology
Zuhal Aykaç, Beliz Bilgili
doi: 10.5222/GKDAD.2015.157   2015; 21 - 4 | Sayfalar 157 - 161 (3740 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Kanser ağrısı için kullanılan transdermal fentanile bağlı atriyoventriküler tam blok
Complete atrioventricular block associated with transdermal fentanyl treatment for cancer pain
Derya Tok, Aslı Demir, Elif Hande Özcan, Fatih Mehmet Uçar, Kumral Çağlı, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/GKDAD.2012.073   2012; 18 - 3 | Sayfalar 73 - 75 (3555 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Yoğun bakımda sefoperazon/sulbaktam kullanımının koagülasyon sistemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluatıon of the effects of sephoperazon / sulbachtam usage on the coagulatıon system ın ıntensıve care
Mine Altınkaya Çavuş, Seha Akduman, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.62681   2018; 24 - 4 | Sayfalar 172 - 175 (3512 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı; Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü
Severe Thigh Pain İn Emergency Department; Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
Mehmet İrik, İsmet Topçu, Arzu Açıkel, Tülün Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2017.097   2017; 23 - 3 | Sayfalar 97 - 100 (3448 kere görüntülendi)

13.
Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks
Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset
İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
doi: 10.5222/GKDAD.2017.149   2017; 23 - 4 | Sayfalar 149 - 152 (3430 kere görüntülendi)

14.
Ekstrakorporalmembranoksijenizasyonu (ECMO) takılan hastada bacak iskemisi: Olgu sunumu
Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report
Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.035   2018; 24 - 1 | Sayfalar 35 - 39 (3327 kere görüntülendi)

15.
Propofol İnfüzyonu Sonrası İdrarın Yeşil Renk Değişikliği: Bir Olgu Sunumu
Green Discoloration of Urine After Propofol Infusion: A Case Report
Ökkeş Hakan Miniksar, Aytaç Yücel, Mustafa Said Aydogan, Füsun Kaya, Türkan Togal
doi: 10.5222/GKDAD.2020.94220   2020; 26 - 4 | Sayfalar 267 - 271 (3322 kere görüntülendi)

16.
Toksik epidermal nekroliz tanılı hastanın yoğun bakımda izlemi
Monitoring of the patient with toxic epidermal necrolysis in the intensive care unit
Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Kemal Özyurt
doi: 10.5222/GKDAD.2019.83788   2019; 25 - 4 | Sayfalar 296 - 302 (3150 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
17.
Eş Zamanlı Kuru Ve Sıvı Heparinli Enjektörle Alınan Kan Gazı Ölçümlerinin Ve Biyokimya Analizlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Blood Gas Measurements Drawn with Synchronous Dried and Liquid Heparinized Injector and Biochemical Analyzes
Saliha Aksun, Berna Uyan, Murat Aksun, Elif Neziroğlu, Serap Öztürk, Hasan Fatih Tanyeli, Hasan İner, İhsan Peker, Orhan Gökalp, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2018.98704   2018; 24 - 3 | Sayfalar 118 - 123 (3117 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Hemostatik İlaçlar
Hemostatic Drugs
Nazan Atalan
doi: 10.5222/GKDAD.2014.001   2014; 20 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (3106 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
19.
Pediyatrik konjenital kalp cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz: İlk sonuçlar
Our anesthesia experiences in pediatric congenital heart surgery: Preliminary results
Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Vural Polat, Lokman Soyoral, Uğur Göktaş, Alper Sami Kunt
doi: 10.5222/GKDAD.2015.168   2015; 21 - 4 | Sayfalar 168 - 173 (3096 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
20.
Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin tedavi üzerine etkisi
The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit
Mustafa Anıl Cömert, Sezer Öcal, Kubilay Demirağ, İlkin Çankayalı, Mehmet Uyar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.078   2017; 23 - 3 | Sayfalar 78 - 83 (3057 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale