ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 111-130 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.57614

Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi

Zeynep Ersoy, Nedim Çekmen, Adnan Torgay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Ortotopik karaciğer transplantasyonu (OKT), son dönem karaciğer hastalarında (SDKH) altın standart tedavidir. SDKH’nın multisistemik fizyolojisini kavramak peroperatif transplant alıcı yönetiminde temeldir. OKT çok dinamik bir süreçtir, bu süreçte OKT hastalarında preoperatif dönemde multidisipliner yaklaşım ve optimizasyon şarttır. Bu hastaların anestezi yönetiminde hızlı dalgalanan hemodinamiye, fizyolojiye, metabolik ve koagülasyon durumuna odaklanılmalıdır. Derlememizde; literatür doğrultusunda OKT hastalarında, peroperatif ve anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: ortotopik karaciğer transplantasyonu, anestezi, peroperatif yönetim, multidisipliner yaklaşım

Anesthesia for Liver Transplantation

Zeynep Ersoy, Nedim Çekmen, Adnan Torgay
Department Of Anesthesiology, Başkent University Medical School, Ankara, Turkey

Orthotopic liver transplantation (OLT) is the gold standard treatment for patients with end-stage liver disease. Understanding of the multisystem physiology of end stage liver desease (ESLD) is fundamental to the management of transplant recipient. Since OLT is a very dynamic process, a multidisciplinary approach and optimization is essential in the perioperative period. During the management anesthesiologists should focus on significant hemodynamic instability, physiology, metabolic disturbance and coagulopathy of those patients. The aim of this review was to summarize peroperative and anesthesia management in line with the guidelines.

Keywords: orthotopic liver transplantation, anesthesia, perioperative management, multidisciplinary approach

Zeynep Ersoy, Nedim Çekmen, Adnan Torgay. Anesthesia for Liver Transplantation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 111-130

Sorumlu Yazar: Zeynep Ersoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale