ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (362 kere görüntülendi)

2.
Bilimsel Değerlendirme Kurulu
Editorial Consultants

Sayfalar II - III (506 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V (306 kere görüntülendi)

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XII (334 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi
Anesthesia for Liver Transplantation
Zeynep Ersoy, Nedim Çekmen, Adnan Torgay
doi: 10.5222/GKDAD.2021.57614  Sayfalar 111 - 130 (4344 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Torasik Cerrahi Geçiren Geriatrik Hastalarda Amerikan Anestezistler Derneği ve Modifiye Charlson Komorbidite Skorlarının Sağkalım Değerlendirmesi
Association of American Society of Anesthesiology and Modified Charlson Comorbidty Index Scores with Survival in Geriatric Patients Undergoing Thoracic Surgery
Fatih Doğu Geyik, Yucel Yuce, Banu Cevik, Kemal Saracoglu
doi: 10.14744/GKDAD.2021.21033  Sayfalar 131 - 138 (473 kere görüntülendi)

7.
Pulmoner Endarterektomi Operasyonlarında Anestezi ve Komplikasyonların Yönetimi
Management of Anesthesia and Complications in Pulmonary Endarterectomy Operations
Atakan Erkılınç, Pınar Karaca Baysal
doi: 10.5222/GKDAD.2021.43760  Sayfalar 139 - 146 (1063 kere görüntülendi)

8.
Pediyatrik Kalp Cerrahisi Anestezisinde Remifentanil ve Fentanilin İntraoperatif Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Intraoperative Hemodynamic Effects of Remifentanil and Fentanyl in Pediatric Cardiac Surgery Anesthesia
Osman Uzundere, Fikret Salik, Cem Kıvılcım Kaçar, Aylin Erkul, Mustafa Bıçak, Onur Doyurgan, Fatih Özdemir
doi: 10.5222/GKDAD.2021.42650  Sayfalar 147 - 154 (1214 kere görüntülendi)

9.
Karotis Arter Stenozunda Cerrahi Endarterektomi ile Endovasküler Stent İmplantasyonunun Orta ve Geç Dönemde Morbidite ve Mortalite Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Mid-, and Late- Term Morbidity and Mortality Results of Surgical Endarterectomy Versus Endovascular Stent Implantation in Carotid Artery Stenosis
Ismail Selcuk, Nehir Selcuk, Murat Fatih Can, Ahmet Turan Yılmaz
doi: 10.5222/GKDAD.2021.63496  Sayfalar 155 - 160 (1533 kere görüntülendi)

10.
Genel Anestezi Altında Endovenöz Lazer Ablasyonunda Preemptif İntravenöz İbuprofen ve Parasetamolün Postoperatif Analjezi Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of Postoperative Analgesia Efficacy of Preemptive Intravenous Ibuprofen and Paracetamol in Endovenous Laser Ablation under General Anesthesia
Onat Bermede, Volkan Baytaş
doi: 10.5222/GKDAD.2021.82712  Sayfalar 161 - 165 (477 kere görüntülendi)

11.
NIV sırasında Uzun Süreli Deksmedetomidin Kullanımının Yaşa Bağlı Hemodinamik Etkileri
Age-related Hemodynamic Effects of Long-term Use of Dexmedetomidine During NIV.
Lerzan Dogan, Duygu Emine Guduk, Ilkay Kisa Ozdemir, Tugce Sarikaya
doi: 10.5222/GKDAD.2021.69370  Sayfalar 166 - 170 (480 kere görüntülendi)

12.
Şiddetli COVİD-19 Hastalarında DMAH (Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin) Doz Farklılıklarının Etkileri
Effects of Differences in Doses of Low-Molecular Weight Heparin in Severe COVID-19 Patients
Mine Altınkaya Çavuş, Hafize Sav
doi: 10.5222/GKDAD.2021.48343  Sayfalar 171 - 174 (1240 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
13.
Koroner Arter Cerrahisinde Yoğun Bakımda Kalış Süresinin Esas Belirleyicisi İnme Midir?
Is Stroke The Main Determinant Of The Intensive Care Stay Duration In Coronary Artery Surgery?
Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2021.03780  Sayfalar 175 - 176 (449 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
14.
Yoğun Bakımda Hastamın İdrarı Niçin Yeşil Oldu ?
Why My Patient's Urine Was Green in Intensive Care Unit ?
Ezgi Balıkoğlu, Ahmet Arıkanoğlu, Ahmet Salih Tüzen, Elif Gözde Doktaş, Senem Girgin, Nagihan Karahan, Murat Aksun
doi: 10.5222/GKDAD.2021.66933  Sayfalar 177 - 179 (514 kere görüntülendi)

15.
Yoğun Bakımda Trakeal Kurut Kaynaklı Zor Entübasyon Olgusuna Yaklaşım
Approach To A Difficult Intubation Case Caused by Tracheal Occlusive Secretions in ICU
Hatice Dilek Özcanoğlu, Başol Bay
doi: 10.5222/GKDAD.2021.22590  Sayfalar 180 - 182 (1105 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale