ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Pediyatrik konjenital kalp cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz: İlk sonuçlar [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 168-173 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.168

Pediyatrik konjenital kalp cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz: İlk sonuçlar

Nureddin Yüzkat1, Muhammed Bilal Çeğin1, Vural Polat2, Lokman Soyoral1, Uğur Göktaş1, Alper Sami Kunt2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Kapl Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Konjenital kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi geçiren pediyatrik vakaları incelemek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2013 ile Mart 2015 tarihleri arasında konjenital kalp cerrahisi geçiren pediyatrik vakalar retrospektif olarak incelendi
BULGULAR: Olguların 17’i erkek, 23’i kız idi. Bu olguların %52,5’i yenidoğan idi. Tüm olguların %50’sinde cerrahi işlem kardiyopulmoner bypass eşliğinde yapıldı. CPB eşliğinde cerrahi uygulanan olguların %75’ine kan kardiyoplejisi, %25’ine histidine-tryptophan-ketoglutarate solution kullanıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediyatrik kalp cerrahisine yeni başlayan bir merkezde anestezik açıdan karşılaşılan problemler; deneyimli tekniker, yeterli medikal ve tıbbi malzeme ve kateterizasyon işlemleri karşılaşılabilen zorluklar olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik kalp cerrahisi, anestezi yönetimi, konjenital kalp hastalığı

Our anesthesia experiences in pediatric congenital heart surgery: Preliminary results

Nureddin Yüzkat1, Muhammed Bilal Çeğin1, Vural Polat2, Lokman Soyoral1, Uğur Göktaş1, Alper Sami Kunt2
1Departmen Of Anesthesiology, Yuzuncu Yil University, Dursun Odabaş Medical Center, Van
2Departmen Of Cardiovascular Surgery, Yuzuncu Yil University, Dursun Odabaş Medical Center, Van

INTRODUCTION: To investigate pediatric cases undergoing open heart surgery due to congenital heart disease.
METHODS: Pediatric cases undergoing congenital open heart surgery between November 2013 and March 2015 were retrospectively reviewed.
RESULTS: 17 of the cases were male and 23 of them were female. 52.5% of these cases were newborns. Surgery process was performed with cardiopulmonary bypass in %50 of all cases. %75 of the cases operated with CBP were applied with blood cardioplegia while %25 of them were applied with the histidine-tryptophan-ketoglutarate solution.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anesthetic problems encountered in a new pediatric cardiac surgery centers were: lack of experienced technicians, medical supplies, and catheterization procedure problems.

Keywords: Pediatric heart surgery, anesthesia management, congenital heart disease

Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Vural Polat, Lokman Soyoral, Uğur Göktaş, Alper Sami Kunt. Our anesthesia experiences in pediatric congenital heart surgery: Preliminary results. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 168-173

Sorumlu Yazar: Nureddin Yüzkat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale