ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Toksik epidermal nekroliz tanılı hastanın yoğun bakımda izlemi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 296-302 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.83788

Toksik epidermal nekroliz tanılı hastanın yoğun bakımda izlemi

Mine Altınkaya Çavuş1, Şerife Gökbulut Bektaş2, Kemal Özyurt1
1Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye

Toksik epidermal nekroliz (TEN) genellikle ilaçlara karşı gelişen, akut seyirli, deri ve mukozaları tutan ve şiddetli döküntü ile seyreden bir hastalıktır.Keratinositlerin yüzeylerinde gösterdikleri antijenler nedeniyle bu hücrelere karşı gelişen sitotoksik immün reaksiyon sonucunda hastalık ortaya çıkar.Hastalığın şiddeti ve verilen sağlık hizmetinin kalitesi hastalığın prognozunu ve doğal olarak da mortalite oranını belirler. Tedavinin en önemli basamakları; erken tanı ve şüpheli ilaç ya da ilaçların hemen kesilmesidir.59 yaşında, TEN tanılı, kadın hastanın tedavisi yoğun bakımda başarıyla yönetildi.

Anahtar Kelimeler: toksik epidermal nekroliz, yoğun bakım, SCORTEN Mortalite Skalası

Monitoring of the patient with toxic epidermal necrolysis in the intensive care unit

Mine Altınkaya Çavuş1, Şerife Gökbulut Bektaş2, Kemal Özyurt1
1Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
2AnkaraCity Hospital, Ankara, Turkey

Toxic epidermal necrolysis (TEN) is a disease that usually develops against drugs, has an acute course, involves the skin and mucous membranes, and is accompanied by severe rash. It determines the prognosis of the disease and naturally the mortality rate. The most important steps of treatment; early diagnosis and immediate discontinuation of suspected drugs.59 years old female patient with TEN was managed successfully in the intensive care unit.

Keywords: toxic epidermal necrolysis, intensive care, SCORTEN Mortality Scale

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Kemal Özyurt. Monitoring of the patient with toxic epidermal necrolysis in the intensive care unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 296-302

Sorumlu Yazar: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale