ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (489 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (634 kere görüntülendi)

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XI (469 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda RIFLE, AKIN ve KDIGO Sınıflamalarının Karşılaştırılması
Comparison of RIFLE, AKIN and KDIGO Classifications in Patients with Cardiac Surgery
Yasin Levent Uğur, Arzu Açıkel, Tülün Öztürk, Funda Yildirim, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Beyhan Cengiz Özyurt, Melek Çivi
doi: 10.5222/GKDAD.2020.86547  Sayfalar 1 - 9 (1105 kere görüntülendi)

5.
Cohen Endobronşiyal Bloker Yerleştirmesinde Fiberoptik Bronkoskop ve Disposcope Endoskopun Karşılaştırması
Comparison of Fiberoptic Bronchoscope and Disposcope Endoscope in Cohen Endobronchial Blocker Placement
Umut Kara, Emin İnce, Gökhan Özkan, Serkan Senkal
doi: 10.5222/GKDAD.2020.65983  Sayfalar 10 - 16 (758 kere görüntülendi)

6.
Vokal Kord-Karina Mesafesinin Disposcope Endoskop ile Ölçülmesi ve Vücut Yüzey Anatomik Ölçümleri ile Korelasyonunun Belirlenmesi
Measurement of Vocal Cord-Carina Distance with Disposcope Endoscope and Determination of Correlation with Anatomical Measurements of Body Surface
Ünal Karataş, Umut Kara, Gökhan Özkan, Emin İnce, Serkan Senkal, Vedat Yildirim
doi: 10.5222/GKDAD.2020.36449  Sayfalar 17 - 25 (1276 kere görüntülendi)

7.
Açık Kalp Cerrahisinde Diyabetik Hastalarda Preoperatif Albümin Değerinin Renal Fonksiyon Üzerine Etkisi
The Effect Of Preoperative Albumin Level on Renal Function In Diabetic Patients in Cardiac Surgery
Nurşen Tanrıkulu, Babürhan Özbek
doi: 10.5222/GKDAD.2020.64326  Sayfalar 26 - 31 (997 kere görüntülendi)

8.
Serum Fosfat Düzeyinin Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan, Mekanik Ventilatör Tedavisi Gören ve Septik Şok Nedenli Akut Böbrek Hasarı Nedeniyle SRRT Uygulanan Hastalarda Yirmi Sekiz Günlük Mortalite Üzerine Etkileri
The Effects of Serum Phosphate on 28-day Mortality in Patients Hospitalized in the Intensive Care Unit, Treated with Mechanical Ventilator Therapy and Treated with CRRT for Septic Shock-Induced Acute Kidney Injury
Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Deniz Kandemir, Ümit Akol, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/GKDAD.2020.76993  Sayfalar 32 - 38 (900 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Kalp Transplantlı Hastada Trakeal Darlık İçin Anestezi Uygulaması: Olgu sunumu
Anesthesia for Tracheal Stenosis in a Heart Transplant Patient: A Case Report
Yücel Özgür
doi: 10.5222/GKDAD.2020.50251  Sayfalar 39 - 44 (762 kere görüntülendi)

10.
Klor Gazı İnhalasyonu Sonrası Akut Atrial Fibrilasyon
Acute Atrial Fibrilation After Inhalation of Chlorine Gas
Ferdi Gülaşti, Sevil Gülaşti
doi: 10.5222/GKDAD.2020.08941  Sayfalar 45 - 49 (1495 kere görüntülendi)

11.
Altta Yatan Koroner Arter Hastalığını Ortaya Çıkaran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgusu
A Case of Carbonmonoxide İntoxication Revealing the Underlying Coronary Artery Disease
Senem Girgin, Murat Aksun, Mehmet Ali Coşar, Güler Boşça, Seval Kılbasanlı, Elif Neziroğlu, Sinem Karagöz, Yüksel Beşir, Nagihan Karahan
doi: 10.5222/GKDAD.2020.14227  Sayfalar 50 - 53 (746 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale