ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669

YAYIN POLİTİKALARI

Yayın Politikaları

Göğüs-Kardiyovasküler Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi’nin editoryal ve yayın süreçleri, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Komitesi'nin kılavuzlarına uygun olarak şekillendirilmektedir. Etik (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Organizasyonu (NISO). Dergi, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Bir yazının yayına kabul edilebilmesi için özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli en önemli kriterlerdir. Değerlendirmeye gönderilen yazıların daha önce elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen ve yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında dergiye bilgi verilmelidir. Daha önceki hakem raporlarının sunulması değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Bir toplantıda sunulan yazılar, organizasyonun adı, tarihi ve yeri de dahil olmak üzere, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilerle birlikte sunulmalıdır.

Göğüs-Kardiyovasküler Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, birden fazla gönderimi veya farklı dilde yayınlanmış makalelerin mükerrer gönderimini kabul etmemektedir. Ancak daha önce reddedilmiş olan farklı yeni ID numaraları ile tekrar gönderilen veya halen işlenmekte olan (revize vb.) yazılar işleme alınmayacaktır.

Hızlı Arama