ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669

HAKEMLİK SÜRECİ

Hakemlik Süreci

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi'ne gönderilen yazılar çift-kör hakem sürecinden geçirilir. Tarafsız bir değerlendirme sürecinin sağlanması amacıyla her başvuru, alanında uzman en az iki dış bağımsız hakem tarafından incelenir.

Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme sürecini yönetmek üzere dışarıdan ve bağımsız bir editör davet eder. Baş editör, tüm başvurulara ilişkin karar verme sürecindeki nihai otoritedir.

İncelemeler genellikle dergiye gönderildikten sonraki bir ay içinde tamamlanır. Yazarlara faydalı olması amaçlanan yapıcı hakem yorumları gönderilecektir. Genel olarak hakemlerin talimatlarına, itirazlarına ve taleplerine uyulmalıdır. Gözden geçirilmiş metin, hakemlerin notlarına uygun olarak atılan her adımı açık ve kesin bir şekilde belirtmelidir. Yanıtların ve her yoruma yapılan düzeltmelerin bir listesi sunulmalıdır.

Hızlı Arama