ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
A Case of Carbonmonoxide İntoxication Revealing the Underlying Coronary Artery Disease [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 50-53 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.14227

A Case of Carbonmonoxide İntoxication Revealing the Underlying Coronary Artery Disease

Senem Girgin1, Murat Aksun1, Mehmet Ali Coşar1, Güler Boşça1, Seval Kılbasanlı1, Elif Neziroğlu1, Sinem Karagöz1, Yüksel Beşir2, Nagihan Karahan1
1İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İzmir
2İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital Department Of Cardiovascular Surgery, İzmir

Carbon monoxide (CO) intoxication can have serious effects on tissues requiring high oxygen flow such as brain and myocardium. Neurological findings are prominent and cardiotoxic effects are common. Case reports have shown a significant relationship between CO intoxication and myocardial ischemia. In the literature, the number of cases requiring CABG surgery after CO intoxication-induced myocardial infarction (MI) is limited. In the light of literature, we reported a male patient admitting to the emergency department with the complaint of chest pain without frequent neurological and respiratory system findings, having elevated troponin and increased carboxyhemoglobulin levels. He was considered to have developed MI after CO intoxication and the case underwent CABG surgery following an emergency angiography and stenting afterwards.

Keywords: carbon monoxide poisoning, coronary artery surgery, myocardial infarction

Altta Yatan Koroner Arter Hastalığını Ortaya Çıkaran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgusu

Senem Girgin1, Murat Aksun1, Mehmet Ali Coşar1, Güler Boşça1, Seval Kılbasanlı1, Elif Neziroğlu1, Sinem Karagöz1, Yüksel Beşir2, Nagihan Karahan1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Karbonmonoksit (CO) intoksikasyonunun, beyin, myokard gibi yüksek oksijen ihtiyacı olan dokularda, ciddi etkileri olabilmektedir. Nörolojik bulgular ön planda olup kardiyotoksik etkiler de sıktır. Önceki çalışmalar ve vaka sunumları; CO zehirlenmesi ile miyokard iskemisi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Literatürde, CO zehirlenmesinin tetiklediği myokard infarktüsü (MI) sonrası, CABG cerrahisi gerektiren vaka sayısı kısıtlıdır.
Nörolojik ve solunum sistemini ilgilendiren sıklıkla rastlanan klinik bulgular olmadan, göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran, troponin yüksekliği karboksihemoglobulin düzeyinde artışla birlikte, CO zehirlenmesi sonrası gelişen MI olarak düşünülüp, acil şartlarda anjiografi yapılmış olan ve stent uygulanan, sonrasında ise CABG cerrahisine giden erkek olgu, literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: karbonmonoksit zehirlenmesi, koroner arter cerrahisi, myokard infarktüsü

Senem Girgin, Murat Aksun, Mehmet Ali Coşar, Güler Boşça, Seval Kılbasanlı, Elif Neziroğlu, Sinem Karagöz, Yüksel Beşir, Nagihan Karahan. A Case of Carbonmonoxide İntoxication Revealing the Underlying Coronary Artery Disease. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 50-53

Corresponding Author: Senem Girgin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale