ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Acute Atrial Fibrilation After Inhalation of Chlorine Gas [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 45-49 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.08941

Acute Atrial Fibrilation After Inhalation of Chlorine Gas

Ferdi Gülaşti1, Sevil Gülaşti2
1Department Of Anesthesiology and Reanimation, Kütahya Gediz Publıc Hospıtal, Kütahya, Turkey
2Department Of Cardiology, Kütahya Gediz Publıc Hospıtal, Kütahya, Turkey

One of the most common causes of poisoning due to chlorine gas is after
the mixture of cleaning agents. After chlorine gas inhalation, eye and
throat irritation, wheezing, coughing, shortness of breath, hypoxemia,
wheezing, abnormal lung graphs are frequently reported and lung
complaints are generally seen. Although the cardiac effects of chlorine
gas are not fully known, chest pain and palpitations have been reported
rarely. We discussed our 26-year-old male patient who developed atrial
fibrillation due to chlorine gas toxicity after mixing the cleaning materials
with literature. Written consent was obtained from the patient to publish
this case.

Keywords: chlorine gase, atrial fibrilation, cardiac effect

Klor Gazı İnhalasyonu Sonrası Akut Atrial Fibrilasyon

Ferdi Gülaşti1, Sevil Gülaşti2
1kütahya gediz devlet hastanesi, anesteziyoloji ve reanimasyon bölümü, Kütahya, Türkiye
2kütahya gediz devlet hastanesi, kardiyoloji bölümü, Kütahya, Türkiye

Klor gazı nedeniyle zehirlenmelerin en yaygın sebeplerinden biri
temizlik maddelerinin karışımıdır. Klor gazı solunmasından sonra göz,
boğaz tahrişi, hırıltı, öksürük, nefes darlığı, hipoksemi,
hırıltılı, anormal akciğer grafikleri sık bildirilir ve genellikle akciğer
şikayetleri görülür. Klor gazının kardiyak etkileri tam olarak bilinmemekte olup, nadiren göğüs ağrısı ve çarpıntı bildirilmiştir.
Biz bu olguda temizlik malzemelerinin karıştırılmasından sonra klor gazı toksisitesine bağlı atriyal fibrilasyon gelişen 26 yaşındaki erkek hastamızı tartıştık
Bu yazının yayınlanması için yazılı izin hastadan alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: klor gazı, atrial fibrilasyon, kardiak etki

Ferdi Gülaşti, Sevil Gülaşti. Acute Atrial Fibrilation After Inhalation of Chlorine Gas. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 45-49

Corresponding Author: Ferdi Gülaşti, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale