ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Patent Duktus Arteriosus Ligasyonu Yapılan Prematüre İnfantlarda Anestezi Sonuçlarımız [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 70-70 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.070

Patent Duktus Arteriosus Ligasyonu Yapılan Prematüre İnfantlarda Anestezi Sonuçlarımız

Bülent Sarıtaş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi

Anahtar Kelimeler: Prematürite, Patent Duktus arteriozus, Ligasyon

Our Anesthetic Results in Preterm Infants Undergoing Patent Ductus Arteriosus Ligation

Bülent Sarıtaş
Department Of Cardiovascular Surgery, Baskent University

Keywords: Prematurity, Patent ductus arteriozus, Ligation

Bülent Sarıtaş. Our Anesthetic Results in Preterm Infants Undergoing Patent Ductus Arteriosus Ligation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 70-70

Sorumlu Yazar: Bülent Sarıtaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale