ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Yoğun bakım ünitesinde tansiyon pnömotoraks olgusu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 125-128 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.125

Yoğun bakım ünitesinde tansiyon pnömotoraks olgusu

Ayfer Açıkgöz1, Fatma Ferda Kartufan2, İsmail Haberal4, Alican Açıkgöz3, Bora Aykaç1
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Samatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Baypas, tansiyon pnömotoraks, cilt altı amfizem, mediastinal itilme

A tension pneumothorax case in intensive care unit

Ayfer Açıkgöz1, Fatma Ferda Kartufan2, İsmail Haberal4, Alican Açıkgöz3, Bora Aykaç1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul University Institute Of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Yeditepe University Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Samatya Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Cardiovascular Surgery, Istanbul University Institute Of Cardiology, Istanbul, Turkey

Keywords: Bypass, tension pneumothorax, subcutaneous emphysema, mediastinal shifting

Ayfer Açıkgöz, Fatma Ferda Kartufan, İsmail Haberal, Alican Açıkgöz, Bora Aykaç. A tension pneumothorax case in intensive care unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 125-128

Sorumlu Yazar: Fatma Ferda Kartufan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale