ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Derin hiponatreminin hızla düzeltilmesi olgusu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(1): 51-54 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.051

Derin hiponatreminin hızla düzeltilmesi olgusu

Ufuk Kuyrukluyıldız, Güldane Karabakan, Orhan Binici, Fatih Özçiçek, Ayşin Alagöl
Erzincan Tıp Fakültesi Gazi Mengücek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Bölümü, Erzincan

44 yaşında bilinç bulanıklığı ile acil servise getirilen hastanın Glaskow Koma Skoru: 10. Biyokimyasal analizinde sodyum 111 mEq/L. Kranial tomografi normaldi.Nöbet aktivitesi gelişmesi üzerine hava yolu güvenliği için orotrakeal entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Acil serviste 1000 cc SF infüzyonu sonrası kontrol sodyumu 117 mEq/L olarak saptanmış. Klavuz doğrultusunda %3 NaCl 150 cc infüzyonu 20 dakikada uygulandı.Kontrol sodyum 121 mEq/L bulundu. Tekrar 20 dakikada 150 cc %3 hipertonik NaCl uygulandı.Kontrol değer 125 mEq/L.Algoritma doğrultusunda %0.9 luk SF ile replasmana devam edildi.24.Saatteki sodyum 127 mEq/L, 48.Saat sodyum 134 mEq/L saptandı. Yoğun bakıma yatışının 4. gününde ekstübe edildi.5.gününde psikiyatri servisine nakledildi.10. Gününde kranial MR sonucunda herhangi bir patoloji gözlenmedi. Klinik muayenesi doğal olan,yatışının 11. gününde taburcu edildi.Sonuç olarak ESICM, ESE ve ERA-EDTA tarafından hazırlanan hiponatremi klavuzundaki ilk saatte sodyum düzeyinin en az 5 mEq/L artırılması hedefine ulaşılarak derin hiponatremi olgumuzda herhangi bir komplikasyon gelişmeden klinik başarı sağladık

Anahtar Kelimeler: Derin hiponatremi, osmotik demiyelinizasyon, hızlı tedavi.

Rapidly correction of profound hyponatremia: a case report

Ufuk Kuyrukluyıldız, Güldane Karabakan, Orhan Binici, Fatih Özçiçek, Ayşin Alagöl
Erzincan University Faculty Of Medicine Gazi Mengücek Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation, Erzincan, Turkey.

44 Years old Caucasian patient was unconscious with Glasgow Coma
Score: 10 when admitted to the emergency department, and Biochemical analysis of sodium
was111 mEq / L. Control sodium was 117 mEq / L after infusion of 1000 cc SF in the
emergency department. In accordance with the guideline, an infusion of 150 cc 3% NaCl was
performed in 20-minute.Control of sodium was 121 mEq / L, respectively. Infusion of 150 cc
of 3% hypertonic NaCl was replicated in 20 minutes. The control value was 125 mEq / L. In
line with algoritm 0.9% saline replacement was continued. At 24 hour and 48 hour sodium
was 127 mEq / L and 134 mEq / L, respectively. Extubated on the 4th day of admission to the
intensive care unit. On the 5th day was transferred in the psychiatry department. Any
pathology in cranial MRI results weren’t observed on the 10th day. The patient whose clinical
examination was natural, discharged from hospital on the 11th day.
Conclusion: we have achieved clinical success in our profound hyponatremia case without any
complications by reaching the goal of increasing the sodium levels in the first hour at least 5 mEq/L as
stated in the hyponatremia guideline prepared by ESICM, ES and ERA-EDTA.

Keywords: Profound hyponatremia, osmotic demyelination, rapid treatment.

Ufuk Kuyrukluyıldız, Güldane Karabakan, Orhan Binici, Fatih Özçiçek, Ayşin Alagöl. Rapidly correction of profound hyponatremia: a case report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(1): 51-54

Sorumlu Yazar: Ufuk Kuyrukluyıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale