ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 125-127 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.125

Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia

Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
Yuksek Ihtisas Research and Educational Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Keywords: Near-infrared spectroscopy, coronary artery by-pass, carotid endarterectomy

Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri

Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara; Türkiye

Anahtar Kelimeler: Near-infrared spektroskopi, koroner arter bay-pass, karotis endarterektomi

Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök. Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 125-127

Corresponding Author: Ülkü Sabuncu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale