ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Iatrogenic intraarterial propofol and midazolam injection at Anesthetic induction for heart surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 171-174 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.171

Iatrogenic intraarterial propofol and midazolam injection at Anesthetic induction for heart surgery

Işıl Türel, Mustafa Aydın, Melih Yılmaz, Havva Süheyla Akın, Nevzat Cem Sayılgan, Lale Yüceyar
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Anesthesiology And Reanimation Department

Invasive arterial pressure monitorization is used very often at cardiovascular surgery perioperatively. It is also used at cardiovasculary by-pass surgery for every patient. At this case report we aimed to present our management the patient who is administrated propofol and midazolam through intraarterial route unintentionally during anestetic induction for cardiovascular surgery in light of current literatures.

Keywords: Intraarterial, propofol, midazolam, heart surgery

Kalp Cerrahisinde Anestezi İndüksiyonunda İyatrojenik İntra-arteyel Propofol ve Midazolam Enjeksiyonu

Işıl Türel, Mustafa Aydın, Melih Yılmaz, Havva Süheyla Akın, Nevzat Cem Sayılgan, Lale Yüceyar
İstanbul Ünivesitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad.

İnvaziv arter basıncı monitörizasyonu kardiyovasküler cerrahi sırasında perioperatif dönemde çok sık uygulanmaktadır. Kardiyopulmoner bay-pas hazırlığında ise her hastaya yapılmaktadır. Bu olgu sunumunda kalp cerrahisi geçirecek olan ve anestezi indüksiyonu sırasında yanlışlıkla intra-arteryel propofol ve midazolam verilen hastadaki yaklaşımımızı ilgili yayınlar eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İntraarteryel, Propofol, Midazolam, Kalp Cerrahisi

Işıl Türel, Mustafa Aydın, Melih Yılmaz, Havva Süheyla Akın, Nevzat Cem Sayılgan, Lale Yüceyar. Iatrogenic intraarterial propofol and midazolam injection at Anesthetic induction for heart surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 171-174

Corresponding Author: Işıl Türel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale