ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Life Threatening Rapid Onset of Hypophosphatemia Induced by Intravenous Iron Treatment Following Pulmonary Resection [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 250-253 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.49092

Life Threatening Rapid Onset of Hypophosphatemia Induced by Intravenous Iron Treatment Following Pulmonary Resection

Eren Erdoğdu1, Fahmin Amirov1, Ozlem Turhan2, Berker Ozkan1, Zerrin Sungur2, Murat Kara1
1Istanbul University Medical Faculty Department of Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Severe hypophosphatemia is a rare electrolyte disturbance among surgical patients associated with severe fatigue, impaired cardiac and respiratory functions. Although mild hypophosphatemia is common after parenteral administration of intravenous iron replacement, severe hypophosphatemia is not usual in perioperative period. We present a case of 76-year-old female who underwent surgery for a left paramediastinal mass. Laboratory examination showed hypochromic microcytic anemia. A total dose of parenteral 1000 mg ferric carboxymaltose was administered two days prior to the operation with the aim of achieving a rapid increase in hemoglobin. We performed a wedge resection for the mass originating from the left upper lobe. The patient developed dyspnea and fatigue with severe hypophosphatemia on postoperative third day. The clinical status of the patient could be only improved with parenteral administration of high dose of sodium phosphate. We tried to emphasize this unexpected complication of intravenous iron replacement and the features of its management.

Keywords: Hypophosphatemia, iron replacement, cardiothoracic surgery

Pulmoner Rezeksiyon Sonrası İntravenöz Demir Replasmanı Nedeniyle Gelişen Hayatı Tehdit Eden Hipofosfatemi, Vaka Raporu

Eren Erdoğdu1, Fahmin Amirov1, Ozlem Turhan2, Berker Ozkan1, Zerrin Sungur2, Murat Kara1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, İstanbul, Türkiye

Şiddetli hipofosfatemi, cerrahi hastalar arasında ender görülen; ciddi yorgunluk, bozulmuş kalp ve solunum fonksiyonları ile ilişkili bir elektrolit bozukluğudur. İntravenöz demir replasmanı sonra hafif hipofosfatemi görülmekle birlikte, ciddi hipofosfatemi beklenmemektedir. Bu makalede, sol paramediastinal kitle nedeniyle ameliyat edilen 76 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Laboratuvar incelemesinde hipokromik mikrositik anemi saptandı. Aneminin düzeltilmesi amacıyla ameliyattan 2 gün önce 1.000 mg parenteral 1.000 mg ferrik karboksimaltoz uygulandı. Sol üst lobdan çıkan kitle için wedge rezeksiyon uyguladık. Ameliyat sonrası üçüncü günde hastada şiddetli hipofosfatemi ile birlikte yorgunluk, nefes darlığı ve hipoksi gelişti. Hastanın kliniği ancak yüksek doz parenteral fosfor replasmanı ile düzeltilebildi. İntravenöz demir replasmanının bu beklenmedik komplikasyonunu ve yönetiminin özelliklerini vurgulamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Hipofosfatemi, demir replasmanı, kardiyotorasik cerrahi

Eren Erdoğdu, Fahmin Amirov, Ozlem Turhan, Berker Ozkan, Zerrin Sungur, Murat Kara. Life Threatening Rapid Onset of Hypophosphatemia Induced by Intravenous Iron Treatment Following Pulmonary Resection. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 250-253

Corresponding Author: Eren Erdoğdu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale