ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 35-39 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.035

Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report

Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan
Turkey Higher Specialization Training And Research Hospital

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a machine that undertakes the role of these organs in life-threatening conditions of the heart and lung. Many complications can be seen during ECMO treatment. We will discuss the development and management of leg cramps due to peripheral catheters.

Keywords: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), koplications, ischemia

Ekstrakorporalmembranoksijenizasyonu (ECMO) takılan hastada bacak iskemisi: Olgu sunumu

Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makinedir. ECMO tedavisi sırasında birçok komplikasyon görülebilir. Bizim sunacağımız olguda da periferik katatere bağlı gelişen bacak iskemisi ve yönetimi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorpora membran oksijenizasyonu (ECMO), koplikasyonlar, iskemi

Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan. Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 35-39

Corresponding Author: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale