ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
The important points to anesthesiologist in cardiac physiology [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 157-161 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.157

The important points to anesthesiologist in cardiac physiology

Zuhal Aykaç, Beliz Bilgili
Department Of Anesthesiology, Marmara University, İstanbul, Turkey

Anesthesia affects the physiology of each patient and most especially the cardiovascular system is affected. Therefore understanding the physiology of the cardiovascular system allows a better understanding of the changes occurring under anesthesia, enabling recognition and effective treatment of the adverse events. This review has addressed the points that are important to anesthesiologists in cardiac physiology.

Keywords: cardiac physiology, anesthesia, cardiac ischemia

Kalbin fizyolojisinde anestezistler açısından önemli noktalar

Zuhal Aykaç, Beliz Bilgili
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Uygulanan her anestezi hastaların fizyolojsini etkilemektedir ve özellikle en çok kardiyovasküler sistem etkilenmektedir. Bu nedenle kardiyovasküler sistem fizyolojisini anlamak, anestezi altında meydana gelen değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesine, olumsuz olayların zamanında ve etkin olarak tedavi edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu derlemede, kalp fizyolojisinde anestezistler için önemli olan noktalara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kalp fizyolojisi, anestezi, kalp iskemisi

Zuhal Aykaç, Beliz Bilgili. The important points to anesthesiologist in cardiac physiology. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 157-161

Corresponding Author: Beliz Bilgili, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale