ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Management of Cardiac Arrest in Pregnancy [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 131-137 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.131

Management of Cardiac Arrest in Pregnancy

Berrin Günaydın1, Lawrence C Tsen2
1Gazi University School of Medicine Department of Anesthesiology, Ankara, Turkey
2Harvard School of Medicine Brigham and Women's Hospital Department of Anesthesiology Boston, USA

Cardiopulmonary arrest, which is seemingly uncommon with an estimated incidence of 1 in 20,000 pregnant women, can occur at any time. Therefore, clinicians should be prepared to respond immediately. Maternal resuscitation is performed with only a few minor adjustments due to the anatomic and physiologic changes of pregnancy. Anesthesiologists, obstetricians and neonatologists should work as a team to ensure appropriate treatment of both mother and newborn. This review article will address the management of cardiac arrest in pregnancy and the use of perimortem cesarean delivery.

Keywords: Pregnancy, cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation (CPR)

Gebelikte Kardiyak Arrest Yönetimi

Berrin Günaydın1, Lawrence C Tsen2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Amesteziyoloji Ankara, Türkiye
2Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Birgham Kadın Hastanesi Anesteziyoloji, Boston, ABD

Gebelerde tahmin edilen sıklığı 20 000’de 1 olan kardiyopulmoner arrest, nadir gibi görünse de her an olabilir. Bu nedenle klinisyenler hızla cevap vermeye hazırlıklı olmalıdır. Maternal resüsitasyon, gebeliğin anatomik ve fizyolojik değişikliklerine bağlı çok küçük ayarlamalarla gerçekleştirilir. Anesteziyologlar, obstetrisyenler ve neanatologlar hem anne hem de yenidoğan için uygun tedaviyi sağlamak için takım olarak çalışmalıdırlar. Bu derleme makale, gebelikte kardiyak arrest yönetimini ve perimortem sezaryen kullanımı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kardiyak arrest, Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR)

Berrin Günaydın, Lawrence C Tsen. Management of Cardiac Arrest in Pregnancy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 131-137

Corresponding Author: Berrin Günaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale