ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Hemostatic Drugs [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 1-6 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.001

Hemostatic Drugs

Nazan Atalan
Siyami Ersek Thorax, Heart And Vascular Surgery Hospital, Istanbul, Turkey. Istanbul University Faculty Of Medical Sciences, Institute For Experimental Medicine Research, Department Of Moleculer Medicine, Istanbul, Turkey

The process of preventing blood loss from a vessel or organ of the body is referred to as hemostasis. Hemostasis involves a coordinated effort between platelets and blood clotting factors, resulting in the formation of a blood clot and stopping of the bleed. Generally in healthy people without bleeding disorders, control of bleeding is achieved very quickly and without the need for medical treatment. In trauma or major surgery, surgeons and anesthesiologists often need to help patients to reach normal hemostasis in order to minimise blood loss. An antihemorrhagic agent is a substance that promotes hemostasis.
There are several classes of antihemorrhagic drugs used in medicine. These include antifibrinolytics, protamine, desmopressin, fibrinogen, and blood coagulation factors. Antihemorrhagic agents used in medicine have various mechanisms of action: Systemic drugs work by improving primary hemostasis, stimulating fibrin formation, promoting coagulation or inhibiting fibrinolysis and locally-acting hemostatic agents work by causing vasoconstriction or promoting platelet aggregation. Although transfusion of platelets and hemostatic factors are mainstays of therapy, pharmacologic agents are important adjuncts as blood products become increasingly in short supply, and alternative therapies need to be considered.

Keywords: Hemostasis, Antihemorrhagic drugs, Antihemorrhagic agents

Hemostatik İlaçlar

Nazan Atalan
Siyami Ersek Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Vücuttaki bir organ ya da dokudan oluşan kan kaybını önleme süreci hemostaz olarak tanımlanır. Hemostaz; trombositler ile kan pıhtılaşma faktörleri arasında pıhtı oluşumu ve kanamanın durdurulması ile sonuçlanan bir dizi olayı içerir. Genellikle, kanama bozukluğu olmayan sağlıklı kişilerde kanama çok hızlı bir şekilde ve tedavi gerektirmeden kontrol altına alınabilir. Cerrahlar ve anestezistler travma yada büyük cerrahi operasyon geçirecek hastalarının kan kayıplarını en aza indirmek, normal hemostazı sağlamak için sıklıkla hemostatik ilaçlara ihtiyaç duyarlar. Hemostatik ajan hemostazı teşvik eden madde içerir. Tedavide kullanılan antifibrinolitikler, protamin, desmopressin, fibrinojen ve koagülasyon faktörleri gibi çok çeşitli sınıflardan hemostatik ilaçlar bulunmaktadır. Hemostatik ajanlar değişik mekanizmalarla etkilerini gösterirler: Sistemik ilaçlar primer hemostazı geliştirir, fibrin formasyonunu veya koagülasyonu uyarır ya da fibrinolizi inhibe ederken, lokal etkili hemostatik ajanlar vazokonstrüksiyon yapar veya trombosit aggregasyonunu uyarırlar. Trombosit ve hemostatik faktörlerin transfüzyonu tedavinin dayanağını oluştursa da farmakolojik ajanlar giderek kan ürünlerine önemli birer yardımcı haline gelmektedir, bu konuda alternatif tedavilere ihtiyaç olduğu dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemostaz, Hemostatik ilaçlar, Hemostatik ajanlar

Nazan Atalan. Hemostatic Drugs. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 1-6

Corresponding Author: Nazan Atalan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale