ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
The Combination of Two Regional Anesthesia Techniques in a High-Risk Patient: A Case Report [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 294-298 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.44227

The Combination of Two Regional Anesthesia Techniques in a High-Risk Patient: A Case Report

Uğur Peksöz, Ali Ahiskalioglu
Department of Anesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey.

It is necessary to open subcutaneous arteriovenous fistulas for patients with chronic renal failure for the future steps of dialysis. These surgical procedures are performed under sedation, local anesthesia, regional anesthesia, or general anesthesia. In this case report, we shared our anesthesia experience in a patient with comorbid diseases, high BMI, and difficult airway to undergo fistula surgery between the left brachial artery and the left axillary vein. We performed serratus anterior plane block and infraclavicular block which was successful, and the surgical procedure was performed comfortably without any complications. Infraclavicular block and upper-level serratus anterior plane block can be applied together for anesthesia of the T1-T2 dermatome.

Keywords: arteriovenous fistula, brachial plexus block, infraclavicular block, interventional ultrasound, serratus anterior plane block

Yüksek Riskli Bir Hastada İki Rejyonel Anestezi Tekniğinin Kombinasyonu: Olgu Raporu

Uğur Peksöz, Ali Ahiskalioglu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların diyalize girebilmeleri için deri altı arteriyovenöz fistül açmak gerekir. Bu cerrahi işlemler sedasyon, lokal anestezi, bölgesel anestezi veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Burada komorbid hastalıkları olan, vücut kitle indeksi yüksek, zor hava yolu bulunan ve sol brakial arter ver sol axillar ven arasında fistül cerrahisi yapılacak bir hastada anestezi deneyimimizi paylaştık. Bu vakada serratus anterior plan bloğu ve infraklaviküler blok uyguladık. Uyguladığımız teknik başarılı oldu ve cerrahi işlem rahatlıkla sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. T1-T2 dermatomunun anestezisi için infraklaviküler blok ve üst seviyeden serratus anterior plan bloğu birlikte uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: arteriyovenöz fistül, brakiyal pleksus bloğu, infraklaviküler blok, girişimsel ultrason, serratus anterior plan bloğu

Uğur Peksöz, Ali Ahiskalioglu. The Combination of Two Regional Anesthesia Techniques in a High-Risk Patient: A Case Report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 294-298

Corresponding Author: Uğur Peksöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale